Ścianka tenisowa na Wildzie


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ścianka tenisowa na Wildzie
Skrócony opis projektu
Paraboliczna, bezpłatna ścianka tenisowa w Parku im. JPII, przystosowana również dla tenisistów na wózkach
Opis projektu

Paraboliczna, bezpłatna ścianka tenisowa do publicznego użytku zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II (oznaczenie działki: obręb/arkusz/nr działki: 61/09/17/23). Umiejscowienie ścianki: w tylnej części parku, na trawniku, obszar osłonięty drzewami, co pozwalałoby graczom koncentrować się na treningu, a jednocześnie nie przeszkadzałoby w odpoczynku innym użytkownikom parku (proponowane umiejscowienie w załączniku).

Cechy charakterystyczne ścianki: wolnostojąca, dwustronna, paraboliczna, z piłkochwytem, ogrodzona. Ogrodzenie siatkowe powlekane (sportowe) z otwartym wejściem szer. na ok. 1,5 metra, bez furtki.

Nawierzchnia polipropylenowa jako nawierzchnia z bardzo dobrą amortyzacją (która nie naraża na kontuzje), wytrzymała, szybkoschnąca po deszczu i odpowiednia również dla osób grających w tenisa na wózkach inwalidzkich. Wysoki koszt instalacji takiej nawierzchni może być rekompensowany łatwością instalacji, niskim kosztem eksploatacji (wystarczy utrzymanie terenu w czystości – zamiatanie, co uwzględniono w kosztach eksploatacji) (w załączniku cechy nawierzchni polipropylenowej w zestawieniu z innymi nawierzchniami).

Projekt obejmowałby: - postawienie dwustronnej parabolicznej ścianki tenisowej o dł. 8 metrów i wysokości 3 metrów, - instalacji nad ścianką piłkochwytu (stalowej siatki o wys. 1 metra nad ścianką), - budowie nawierzchni polipropylenowej na odpowiedniej podbudowie (300 m kwadratowych), - montażu ogrodzenia siatkowego bez furtek, z otwartym wejściem o szer. 1,5 m, - asfaltową ścieżkę szerokości 1,5 metra (co umożliwi dojazd również wózkiem inwalidzkim) łączącą alejkę parku z wejściem na teren ścianki - długość zależna od odległości obszaru ścianki od alejki parkowej.

Grafika poglądowa ścianki w załączeniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Jana Pawła II umiejscowiony między Drogą Dębińską, ul. o. Mariana Żelazka, Dolną Wildą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar trawiasty na tyłach Parku im. Jana Pawła II, w pobliżu Drogi Dębińskiej i ogródków działkowych
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy zainteresowani grą w tenisa ziemnego: dorośli, młodzież, dzieci, również osoby grające w tenisa na wózkach inwalidzkich

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Poznaniu jest niewiele ścianek tenisowych, a na Wildzie i w rejonie nie ma żadnej. W okolicach Drogi Dębińskiej jest kilka kortów, ale brakuje jakiejkolwiek ścianki do ćwiczeń. Umiejscowienie ścianki w ogólnodostępnym parku służyłoby wszystkim pasjonatom tenisa – zarówno tym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tenisem. Ścianka paraboliczna zainstalowana na bardzo dobrej nawierzchni byłaby jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, ścianką tenisową w Poznaniu i mogłaby służyć kilku pokoleniom Poznaniaków przez wiele lat. Ścianek tenisowych jako miejsc do ćwiczenia gry w pojedynkę (bez partnera) i niewymagających opłat (jak rezerwacja kortu) jest w Poznaniu za mało, więc postawienie nowej pozwoliłoby zwiększyć zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Dobra nawierzchnia, odpowiedniej szerokości ścieżka asfaltowa i szerokie otwarte wejście umożliwiłoby korzystanie ze ścianki również tenisistom na wózkach inwalidzkich.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- dokumentacja geologiczna i projektowa 14 000
- nadzór inwestorski 5 000
- podwójna paraboliczna ścianka tenisowa z wygłuszeniem i boczną maskownicą 2 x (3 m x 8 m) + piłkochwyt + montaż 80 000
- ogrodzenie siatkowe powlekane (sportowe) o wys. 3 metrów i dł. ok. 80 metrów, bez furtek, z otwartym wejściem o szer. ok. 1,5 m 15 000
- nawierzchnia polipropylenowa (ok. 300 metrów kwadratowych, dł. po każdej stronie ścianki – 15 m, szer. 10 m) z wyrysowanymi liniami kortu 80 000
- ścieżka asfaltowa umożliwiająca dojście do ścianki lub dojazd wózkiem inwalidzkim, długość zależna od odległości między ogrodzonym obszarem ścianki a alejką parkową, przyjmijmy 4 m długości 2 000
SUMA: 196 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 9 000
Dodatkowe załączniki
- lokalizacja ścianki tenisowej (format gif) lokalizacja_scianki_tenisowej.gif
- poglądowy wygląd ścianki (format pdf) pogladowy_wyglad_scianki.pdf
porównanie różnych nawierzchni sportowych (format pdf) ze strony www.boiskowogrodzie.wordpress.com nawierzchnie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Teresa Karasińska

Adres email

teresek@interia.eu

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Park Jana Pawla II jest po renowacji, projekt renowacji parku został zrealizowany i zamknięty, zatem nie ma możliwości wprowadzenia kolejnych zmian, a szczególnie nie należy likwidować bardzo cennego przyrodniczo terenu zieleni jakim jest tzw.:"Łąka Słowicza", na rzecz utwardzonych, betonowych powierzchni. Zarząd Zieleni Miejskiej nie widzi również potrzeby stawiania tego typu konstrukcji sportowych w innych parkach Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 196 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 9 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 196 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 9 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.