Letnie kino plenerowe na Świerczewie


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Letnie kino plenerowe na Świerczewie
Skrócony opis projektu
Cotygodniowe pokazy filmowe, połączone z animacjami dla dzieci, koncertami i spektaklami.
Opis projektu

Na osiedlu Świerczewo nie dzieje się zbyt wiele w zakresie działań kulturalnych. Nie ma również zaaranżowanej przestrzeni, w której mieszkańcy mogą wspólnie, rozrywkowo spędzić czas. Lato jest okresem, w którym spacerują, jeżdżą na rowerach i oddają się innym formom aktywności. Celem projektu jest animowanie społeczności lokalnej Świerczewa oraz sąsiadujących z osiedlem terenów Wildy i Dębca. W okresie letnim od czerwca do września, w każdy weekend będą się odbywać plenerowe pokazy filmowe, sąsiedzkie potańcówki, poprzedzone animacjami dla dzieci, spektaklami, małymi koncertami i innymi działaniami angażującymi mieszkańców. Będą Oni mogli przyjść wieczorem, usiąść na leżaku i wspólnie ze znajomymi, rodziną, czy po prostu z sąsiadami oglądać filmy lub potańczyć. Dzieci popołudniami będą oglądać spektakle, brać udział w warsztatach, słuchać bajek itp. U zbiegu ulic Buczka/Kołłątaja znajdują się tereny zielone, które będą idealną przestrzenią do realizacji programu. Przylegające do niego, plac zabaw i boiska sportowe, pozwolą na codzienne komunikowanie mieszkańcom zbliżających się atrakcji.
Termin realizacji: 11 dni projektowych (od 22.06.2018 do 02.09.2018)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Buczka/Kołłątaja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny zielone, w pobliżu placu zabaw, boisk sportowych
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Świerczewa oraz okolicznych osiedli. Projekt skierowany jest do ludzi w każdym wieku, z zastrzeżeniem, że będą się w ramach niego, odbywać projekty dedykowane dla konkretnych grup wiekowych np.: animacje dla dzieci.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest wynikiem obserwacji trendów oraz potrzeb społecznych. W ostatnich latach coraz szczerzej rozwijają się inicjatywy lokalne nastawione na wspólne spędzanie czasu, integrowanie się, pomoc sąsiedzką. Osiedla na obrzeżach miasta, takie jak m.in. Świerczewo pozbawione są inicjatyw, ośrodków kulturalnych. Budżet Obywatelski jest szansą na zrealizowanie tych potrzeb, chociaż w pewnym zakresie. Świerczewo jest osiedlem domków jednorodzinnych, co powoduje, że każdy jest trochę zamknięty we własnym świecie. W dobie dostępu do informacji i wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych, multimediów, ludzie pozbawieni są często bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Kino plenerowe będzie szansą do spotkania, poznania się, wspólnego spędzenia czasu. Być może pretekstem do powstania kolejnych, nowych inicjatyw.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
11 x wynajem ekranu wraz z aparaturą projekcyjną 60 500
11 x warsztaty (22 000) 4 x sąsiedzka potańcówka (28 000) 7 x spektakle plenerowe i małe koncerty (34 000) 84 000
11 x wynajem toalet i sprzątanie terenu 10 000
koszty administracyjne, produkcji, techniczne, promocji 20 000
11 x wynajem terenu 13 530
SUMA: 188 030
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
informacja z Zarządu Zieleni Miejskiej Scan0675.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jadwiga Troczyńska

Adres email

jadwiga.troczynska@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 188 030 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 188 030 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartoszewicz-Sarna Anna, Gadzińska Hanka, Matusewicz-Potocka Anna, Maćkowiak Marcin, Pajtasz Maria, Sulanowski Jan, Szymański Błażej, Woźniak Mirosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.