Żegrzerujemy


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Żegrzerujemy
Skrócony opis projektu
Letnie warsztaty twórcze dla dzieci wraz z wystawami powstałych prac.
Opis projektu

Czy wiesz, jak wygląda urządzenie do suszenia deszczu? Albo jak wyglądają stwory, których głównym zajęciem jest żegrzerowanie? Jeśli nie oznacza to, że jeszcze nie uczestniczyłeś w warsztatach twórczych! Dzieci, które brały w nich udział, wiedzą to doskonale. Dotąd uczestniczyli w nich najmłodsi poznaniacy z Winograd, Antoninka i wielu innych dzielnic, ale na Żegrze jeszcze nie miały okazji zawitać. Będzie to doskonała okazja by mieszkańcy odkryli nieznane miejsca swojego podwórka, wsłuchali się w to,co drzewa mają im do opowiedzenia oraz by przeżyli przygody, których zakończenia nie możemy jeszcze zdradzić. Projekt zakłada realizację 20 kilkugodzinnych warsztatów twórczych dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat oraz 4 wernisaży. Ich głównym celem jest rozwijanie kreatywności i umożliwienie najmłodszym kontaktu ze sztuką poprzez bezpośrednie jej doświadczenie. Uczestnicy, podzieleni na różne grupy wiekowe (przedszkole, klasy I-III oraz IV-VII Szkoły Podstawowej) w okresie letnim wezmą udział w tygodniowych warsztatach twórczych, podczas których poznają różne techniki plastyczne - od działań malarskich po przestrzenne - i zdobędą wiedzę z zakresu teorii sztuki. Zostaną postawieni przed nietypowymi zadaniami i materiałami, a wszystko po to, aby dać pole do popisu ich wyobraźni i rozwijać kreatywność. Charakterystyczną cechą warsztatów jest skupienie na procesie twórczym, dlatego nawet osoby, które uważają, że nie posiadają zdolności manualnych mogą odnaleźć się w tego typu zajęciach. Potrzebna jest przede wszystkim wyobraźnia i otwartość. Zwieńczeniem każdego tygodnia będzie wernisaż powstałych prac, otwarty dla wszystkich mieszkańców. Dzięki temu i ci młodsi, i trochę starsi będą mieli okazję spotkać się ze sztuką, która powstanie na ich własnym osiedlu oraz jej autorami. Wszystko to odbędzie się w okolicach wakacji, kiedy obowiązki szkolne nie są już tak bardzo absorbujące i pojawia się czas na twórcze działania. Część zajęć odbędzie się w szkole...., a część zrealizowana zostanie na terenie osiedla, także w plenerze - jeśli aura na to pozwoli.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 1 na osiedlu Stare Żegrze 1, Przedszkole nr 178 na os. Orła Białego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny wskazanych wyżej placówek oświatowych oraz teren osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są zarówno dzieci, które będą uczestniczyć w warsztatach, jak i ich rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, którzy zostaną zaproszeni na wernisaże prac.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt powstał z myślą o rozwijaniu kreatywności i zdolności twórczych dzieci, a także umożliwieniu im skonfrontowania swojej twórczości z publicznością poprzez organizację wernisaży. Dziś w niemal każdym ogłoszeniu o pracę można znaleźć informację, że jedną z wymaganych do jej wykonywania cech jest kreatywność. To umiejętność, która przydaje się w każdej dziedzinie życia, nawet jeśli nie wiążemy swojej przyszłości ze sztuką. Dlatego warto inwestować w jej rozwijanie już od najmłodszych lat, aby w przyszłości potrafić radzić sobie z problemami, które nie posiadają jednego, oczywistego rozwiązania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajęcie sali 3 300
Materiały plastyczne 13 000
Wynagrodzenie dla prowadzących 16 400
Inne koszty (promocja, obsługa, ubezpieczenie) 6 000
Wyżywienie uczestników podczas warsztatów (catering) 11 000
SUMA: 49 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia z warsztatów twórczych Dokumentacja fotograficzna warsztat_w tw_rczych.pdf
Zgoda Dyrektora szkoły na przeprowadzenie warsztatów Zgoda Dyrektora Szko_y.pdf
Zgoda Dyrektora przedszkola 20170602_080231.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karolina Janikowska

Adres email

karolina.janikowska@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 49 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 49 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Ossowski, Łukasz Kapustka, Maria Chomicz, Dominik Łagowski, Lesław Rachwał, Małgorzata Dolata, Iwona Dolata, Teresa Mnich, Izabela Konieczna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.