Piłkarska rywalizacja - treningi dla dzieci


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Piłkarska rywalizacja - treningi dla dzieci
Skrócony opis projektu
Treningi piłki nożnej dla dzieci z Poznania
Opis projektu

Projekt przeznaczony jest dla dzieci z mniej zamożnych rodzin, których budżet domowy nie pozwala na zapisanie dziecka do szkółki piłkarskiej. Przeznaczony jest on dla dzieci od 7 roku życia do 13 roku. Ma on za zadanie kształcić dzieci z każdej dzielnicy miasta Poznania pod kątem piłki nożnej. Dziećmi opiekowaliby się trenerzy z licencjami UEFA - najbardziej docenianymi dyplomami piłkarskimi.

Dzięki pomocy Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu rodzice nie musieliby ponosić kosztów utrzymania dzieci. Wszystko odbywałoby się za darmo.

Pod koniec projektu zostałby zorganizowany turniej naborowy z profesjonalnymi klubami piłkarskimi z Poznania. Miałby on za zadanie wyłonić najbardziej zdolnych piłkarzy, a co za tym idzie, wytransferować ich do profesjonalnych klubów, pod warunkiem zwolnienia ze składek członkowskich (przynajmniej na jeden rok).

Projekt darmowych treningów piłkarskich jest szansą dla zdolnych dzieci. Co roku tysiące talentów piłkarskich marnuje się przez to, że nie stać ich na uprawianie sportu w klubach.

Projekt zakłada utworzenie siedmiu drużyn - od 7 roku życia do 13 roku życia. Zostały by one zgłoszone do lig Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie rywalizowałyby z innymi klubami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Droga Dębińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt będzie się odbywał przynajmniej na jednym "Orliku" w każdej części miasta
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci z mniej zamożnych rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zapisanie swojego dziecka do klubu sportowego, w którym można uprawiać piłkę nożną. Takich dzieci w Poznaniu jest bardzo dużo.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu ma na celu podnieść poziom sportowy dzieci oraz zwiększyć ich szansę na zrealizowanie swoich marzeń - zostania profesjonalnym piłkarzem.

NOTATKA GP:1/08/2017 zmieniono skrócony opis projektu

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sprzęt sportowy - taki jak piłki, stroje sportowe meczowe, stroje sportowe treningowe, sprzęt treningowy. 450 000
Transport - zarówno na mecze mistrzowskie, jak i na treningi. 100 000
Zatrudnienie trenerów 252 000
Specjalistyczne treningi - np. bramkarski. 100 000
Organizacja turnieju na zakończenie projektu (koszt zakłada organizacje oraz nagrody) 50 000
Wynajem infrastruktury (hale, pełnowymiarowe boiska) 500 000
SUMA: 1 452 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Wieczorek

Adres email

mesye.michal@gmail.com

Telefon

503979897

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 452 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 452 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.