Żółwi dom


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Żółwi dom
Skrócony opis projektu
Wycinek natury w centrum miasta
Opis projektu

Żółwi dom to projekt, który wchodziłby w skład rewitalizacji Starego Zoo. Zakłada on budowę lub przekształcenie istniejących już, nieużytkowych budynków na terenie Starego Zoo na pawilon, w którym zamieszkały by żółwie, które są w posiadaniu Poznańskiego Starego Zoo. Zwiedzający mieli by okazję zobaczyć te zwierzęta w wycinku ich naturalnego środowiska, gdzie mogłyby mieszkać - co najważniejsze - przez cały rok. Miejsce nie byłoby zwykłym pawilonem wystawowym lecz wycinkiem naturalnych środowisk danych gatunków, przeniesionym do Starego Zoo, gdzie zwiedzający mieli by okazję zanurzyć się w gęstwinie amazońskiego buszu by spotkać Chelonoidis carbonaria lub wyjść na piaszczystą pustynie by znaleźć Geochelone sulcata, szukającego pożywienia. Takiego miejsca nie ma w Poznaniu, a nawet może i w całej Polsce, a widok metrowego żółwia żerującego przy powierzchni wody zaciekawi nawet dorosłego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Zwierzyniecka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stare Zoo
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania, grupy szkolne, turyści

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mocno zurbanizowane centrum Poznania - a w szczególności jego mieszkańcy - potrzebują dostępu do natury. Więc jeżeli my nie mamy czasu jechać do natury, to dlaczego by nie przenieść jej do miasta? Kawałek egzotycznej dżungli w Europie? Żółwi dom będzie nie lada atrakcją dla dorosłego, nie wspominając o dzieciach, przyciągnie także turystów w ten teren miasta. Miejsce gdzie będzie można odpocząć i nacieszyć oko w mroźny, zimowy dzień oraz wyjść z rodziną na spacer w letni weekend. A co najważniejsze zapewni dogodne warunki mieszkającym w Starym Zoo zwierzętom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTATKA GP 25.07.2017 r.: wydział opiniujący - WGK - w porozumieniu z Wnioskodawcą ustał, iż zmianie ulegnie kwalifikacja projektu z ogólnomiejskiego na rejonowy (rejon 13), koszt projektu to 450 000 zł przy założeniu wybudowania nowego obiektu (rewitalizacja starych budynków jest zbyt kosztowna); koszty eksploatacji projektu wyceniono na 60 000 zł na 5 lat.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wybudowanie nowego obiektu 450 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Ciepły

Telefon

570578872

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Usługi Komunalne (Wydział Gospodarki Komunalnej).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uzasadnienie poniżej
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Głosy radnych były podzielone, ale przeważyły negatywne. Choć projekt ma dobre strony, to jednocześnie - w uchwałach podjętych w minionych latach Rada wnioskowała o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a nierozwijanie jego charakteru ogrodu zoologicznego. Motywuje się to: - po pierwsze, ograniczonym miejscem dla zwierząt; - po drugie tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. - po trzecie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. To, że teren ten ma status Zoo, ogranicza możliwość zwiększenia liczby wejść i wydłużenia godzin jego otwarcia Rada proponowała w uchwałach z minionych lat, aby zwiększyć na tym obszarze powierzchnię trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać, kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią, utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci oraz częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015.
  Zespół Obradował w składzie: Sesja Rady Osiedla Jeżyce w dniu 6 września, uchwała nr XXXVI/249/VI/2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.