BEZPIECZNE ŚWIERCZEWO// RELAKS PRZY BURSZTY


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
BEZPIECZNE ŚWIERCZEWO// RELAKS PRZY BURSZTY
Skrócony opis projektu
Projekt "BEZPIECZNE ŚWIERCZEWO// RELAKS PRZY BURSZTY" zakłada stworzenie miejsca rekreacji między ulicami Burszty, Sucharskiego,Brzozową.
Opis projektu

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Przez objęty projektem teren przebiega droga do szkoły nr 79 i gimnazjum nr 44 oraz jest to droga do przystanku autobusowego lini 49, 79, 614, 701).Działania są skoncentrowane na oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu oraz zbudowaniu drogi piesz-rowerowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wybudowaniu oświetlenia. Celem projektu jest stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców os. Świerczewo.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Burszty, Sucharskiego, Brzozowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu

Potencjalnymi odbiorcami projektu są mieszkańcy os. Świerczewo ( głównie dzieci, seniorzy oraz młodzież)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz stworzenie miejsca dla relaksu .

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ciąg pieszo-rowerowy oraz nawierzchnia chodnika pod dojścia do placu zabaw 130 000
siłownia zewnętrzna z matą ochronną oraz plac zabaw 215 000
prześwietlenie drzew i krzewów w promieniu 20 m od alejek 20 000
budowa i wymiana oświetlenia 100 000
4 kosze na odpady 8 ławek 15 000
wymagana dokumentacja projektowa tablica informacyjna o finansowaniu inwestycji 20 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie g4131.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Galasińska

Adres email

mmu.b@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość (działka nr 3/48, ark. 13, obr. Dębiec) przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania a w związku z tym i ryzyko utraty własności nieruchomości.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość (działka nr 3/48, ark. 13, obr. Dębiec) przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania a w związku z tym i ryzyko utraty własności nieruchomości.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.