"Z Wartą warto " Wartostrada Północ


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"Z Wartą warto " Wartostrada Północ
Skrócony opis projektu
Poprowadzenie Wartostrady od rzeki Głównej do granic miasta Poznania w kierunku gminy Czerwonak.
Opis projektu

Celem projektu jest kontynuacja Wartostrady po wschodniej stronie rzeki Warty w kierunku Gminy Czerwonak.

Trasa: Kładka na rzece Główna - pod mostem Lecha, wzdłuż ul. Chemicznej przez tereny Główna w kierunku oczyszczalni ścieków w Koziegłowach długość odcinka ok. 2,5 km.

Celem kontynuacji Wartostrady wschodnią stroną Warty w kierunku: Czerwonak – Owińska - Śnieżycowy Jar jest: - połączenie miasta Poznań z gminami i miejscowościami na północ od miasta, - stworzenie możliwości turystycznego dojazdu do atrakcji znajdujących się na północ od Poznania: • Strzelnica Piechoty przy ul. Chemicznej • Puszcza Zielonka Dziewicza Góra • Stary port rzeczny w Czerwonaku • Przystań Marina w Czerwonaku • kompleks pocysterski w Owińskach, • Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Owińskach • Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, • Śnieżycowy Jar - zwiększenie grona użytkowników terenów nadwarciańskich: ludzie starsi i osoby niepełnosprawne (obecnie tereny trudno przejezdne) - nawiązanie współpracy z gminami ościennymi, - alternatywny dojazd rowerowy do aglomeracji poznańskiej Wybudowanie kolejnych 2,5 km. Wartostrady w kierunku Czerwonaka, wiązałoby się z wybudowaniem lub udoskonaleniem kładki nad rzeką Główna. Pomysł kontynuacji Wartostrady na północ, został przedstawiony również Wójtowi Gminy Czerwonak.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon: Poznań Główna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wschodni brzeg Warty
Potencjalni odbiorcy projektu
 • Korzystający z projektu to mieszkańcy Poznania i gmin na północ od miasta,
 • Projekt dedykowany jest dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej,
 • Droga przeznaczona do różnych form aktywności: rower, nordinc walking, rolki, wrotki, piesze spacery, spacery z wózkiem, itp.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt z „Wartą warto”: • kierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Poznania, • Stanowi kontynuację poprowadzonej już Wartostrady, • Stwarza możliwość wypoczynku na łonie natury, • Korzystania z rożnych form aktywności, • Umożliwia korzystanie z różnych form aktywności różnym grupom wiekowym o różnym stopniu sprawności fizycznej szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym • Ułatwia mieszkańcom dotarcie do nowych miejsc i atrakcji • Stwarza możliwość dotarcia do miejscowości na północ od Poznania: Czerwonak - Owińska • Daje możliwość rekreacyjnego dojazdu do Puszczy Zielonka i Dziewiczej Góry

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku 2,5km, 180 000
- zamontowanie 5 ławek, 5 000
- zamontowanie koszy do śmieci, 1 200
- ustawienie znaków pionowych 1 050
SUMA: 187 250
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
mapa poglądowa projektu trasa rowerowa 2017a.png
kładka na rzece Główna CAM00130.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Witman Dziurla

Adres email

anetajozefczak@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.