Śródka. I wszystko jasne :)


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Śródka. I wszystko jasne :)
Skrócony opis projektu
Przywrócenie stylizowanych lamp wolnostojących na ulicach Śródki zgodnych z wytycznymi Konserwatora Miejskiego,Plastyka Miejskiego.
Opis projektu

Projekt zakłada montaż lamp wolnostojących na ulicach dzielnicy Śródka, które swoim wyglądem będą nawiązywały do lamp będących na Starym Mieście w Poznaniu. Będzie to kontynuacja oświetlenia od Starego Rynku przez Chwaliszewo do Śródki. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Śródki oraz gości ją odwiedzających. Dodatkową zaletą projektu jest uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej poprzez poprawę estetyki ulic i kamienic.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

dzielnica Śródka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ulice dzielnicy Śródka
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Śródki, Mieszkańcy Poznania, Turyści z kraju i zagranicy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu: 1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Śródka. 2. Uporządkowanie przestrzeni publicznej. 3. Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. 4. Nawiązanie do historycznego charakteru dzielnicy. 5. Usunięcia lamp sodowych z elewacji kamienic.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
układanie kabla 4x25 (w całym zakresie prac) z kablem długość kabla -1715metrów montaż słupów 9 metrowych szt. 15 montaż słupów 5 metrowych szt. 25 montaż wysięgnika na murze demontaż słupów i utylizacja 12 sztuk demontaż wysięgników i opraw z elewacji 11sztuk montaż opraw 15sztuk montaż opraw stylizowanych 26 sztuk odtworzenie nawierzchni z płytek chodnikowych odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej odtworzenie nawierzchni z płytek chodnikowych (materiał demontaż) 235m2 odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (materiał demontaż) 168m2 przecisk 103mb 160 265
Słup niski typu „Poznań” z oprawa typu Kinkiet łącznie 25 sztuk 197 500
Słup wysoki z oprawą łącznie 15 sztuk 126 700
Projekt budowlany 12 000
Geodezja wstępna i powykonawcza 3 500
SUMA: 499 965
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
lampy rozmieszczenie Lampy rozmieszczenie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Zbysław Jankowski

Telefon

602790377

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku spotkania odwoławczego i ustaleń 19/09/2017 zmieniono decyzję na pozytywną.W toku spotkania odwoławczego ustalono realizację zadania do wysokości środków 500 tys. Bez wskazania konkretnych lokalizacji i rozmieszczenia lamp. Wycena 500 tys. Koszty projektu i realizacji oświetlenia na terenie dzielnicy Śródka
  Zespół Obradował w składzie maciej Bloch, Paulina Gowin-Sikora, Katarzyna Bolimowska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry. Na początku zacytuję argumentacje WTiZ aby można było się odnieść do ich argumentów: "Obszar wymaga kompleksowej rewitalizacji, zarówno chodników, jezdni, oświetlenia, jak i zmian organizacji ruchu. Realizacja tylko jednego elementu wydaje się niewystarczająca. Kompleksowa rewitalizacja obszaru objętego ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków przekracza możliwości finansowe PBO. Jednocześnie informujemy, że ul. Gdańska została już wyremontowana przy budowie ICHOT, a stanowi jeden z elementów zgłoszenia. " Co do rewitalizacji na obszarze Śródki i działań jakie zostały wykonane w zakresie kompleksowości wypowiedział się wydział Rewitalizacji i koordynacji projektów Miasta Poznania. Cytuję: Kompleksowa rewitalizacja Środki odbywa się od 2006 roku, gdy została uchwalona przez Radę Miasta Poznania pierwsza edycja Miejskiego Programu Rewitalizacji „Etap pilotażowy – Śródka”. Jest ona realizowana zgodnie z jedną z podstawowych zasad rewitalizacji tj. „krok po kroku” już dwunasty rok przy udziale Urzędu Miasta Poznania i społeczności lokalnej. W 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja" przy wsparciu Miejskiego Inżyniera Ruchu, Biura Plastyka Miejskiego, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta stworzyła SPOŁECZNĄ KONCEPCJĄ ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU NA ŚRÓDCE. Podczas warsztatów na których powstała koncepcja zostały także opracowane wytyczne dotyczące oświetlenia ulicznego na Śródce i skonsultowane z ekspertem z zakresu oświetlenia ulicznego oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie tych wytycznych została opracowana koncepcja oświetlenia Śródki zgłoszona do PBO’18. Koncepcja ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU w marcu 2017 r. została skonsultowana z lokalną społecznością a następnie przekazana do firmy Stadtraum Polska Sp z o.o., która uwzględniła wytyczne w projekcie strefy „tempo 30” opracowywanym na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Problem oświetlenia ulicznego powstał w trakcie remontów kamienic śródeckich (najczęściej prywatnych), podczas których zostało zdemontowanych wiele punktów oświetleniowych, które do tej pory były montowane do elewacji kamienic. Jednocześnie, na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja" i BKPiRM Studenci Uniwersytetu Artystycznego i Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej podjęli próbę zmierzenia się z tematem małej architektury w ramach semestru letniego 2016/2017. Wystawę prezentująca efekty prac studentów, którzy pod okiem prowadzących starali się znaleźć nowe rozwiązania powstałych w tej sytuacji problemów w ramach ograniczeń nałożonych przez Urząd Miasta Poznania można było obejrzeć w przejściu pomiędzy Rondem Środka a Rynkiem Śródeckim od czerwca do lipca 2017r. W świetle prowadzonych dotąd działań rewitalizacyjnych, uzasadnienie WTiZ uznajemy za nieporozumienie. Jednocześnie informuję, że ulica Gdańska nie brana była pod uwagę przy składaniu wniosku do PBO 2018 i nie stanowi jednego z elementów zgłoszenia. Dodatkowo co do kwestii chodników - niezrozumiały jest dla mnie argument o rewitalizacji chodników, które w większości na terenie Śródki są już odnowione a na ułożenie nowego chodnika przy ul. Filipińska ( przy szkole Katedralnej) - rada Osiedla Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria po konsultacji z ZDM zabezpieczyła środki w swoim budżecie na rok 2018. Dlatego uważam, że uzasadnienie WTiZ spowodowane jest brakiem wystarczającej wiedzy na temat rewitalizacji na terenie Śródki a argumenty jakie zostały użyte w opinii uznaję jako nieporozumienie. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania i wątpliwości co do mojego projektu złożonego do PBO2018 "Śródka.I wszystko jasne :)" to proszę o maila w tej sprawie. Na wszystkie pytania odpowiem mailem. Proszę o podanie daty i godziny spotkania odwoławczego na poniższe dane kontaktowe. Pozdrawiam Zbysław Jankowski email: zj-22@wp.pl tel: 602 790 377
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Obszar wymaga kompleksowej rewitalizacji, zarówno chodników, jezdni, oświetlenia, jak i zmian organizacji ruchu. Realizacja tylko jednego elementu wydaje się niewystarczająca. Kompleksowa rewitalizacja obszaru objętego ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków przekracza możliwości finansowe PBO. Jednocześnie informujemy, że ul. Gdańska została już wyremontowana przy budowie ICHOT, a stanowi jeden z elementów zgłoszenia.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 499 965 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: p. Zenona Leś
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.