Montaż oświetlenia na ulicy Jasielskiej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Montaż oświetlenia na ulicy Jasielskiej
Skrócony opis projektu
Montaż lamp ulicznych na ulicy Jasielskiej
Opis projektu

Projekt polega na montażu oświetlenia tradycyjnego na nieoświetlonym odcinku ulicy Jasielskiej. Zamontowanych zostanie 13 lamp w trzydziestometrowych odstępach na odcinku 400m od skrzyżowania przy osiedlu Reduta Podolany do skrzyżowania z ul. Strzeszyńską. Zwiększy to bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i samochodów po zmroku oraz przed świtem. Projekt montażu oświetlenia ulicznego jest uzupełnieniem do projektu (umowa nr ZN.222.15.2016) przebudowy tego odcinka ulicy Jasielskiej, którą realizuje deweloper Ekonbud-Fadom. Przebudowa polegająca na budowie chodnika właśnie trwa, jej zakończenie zaplanowano na 30 wrzesnia 2017 roku. Nie uwzględniono jednak montażu oświetlenia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jasielska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Podolany, odcinek 400m
Potencjalni odbiorcy projektu

Obecnie i przyszli mieszkańcy osiedli położonych w pobliżu ul. Jasielskiej, mieszkańcy Podolan przejeżdżający ul. Jasielską.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulicą Jasielską, w wyniku budowy osiedla Reduta Nowe Podolany porusza się wielu mieszkańców, z uwagi na brak chodnika i oświetlenia jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Na ulicy zlokalizowane zostały przystanki autobusów MPK linii 83, co zwiększyło ruch pieszych w tym rejonie. W kolejnych latach, wzdłuż ul. Jasielskiej, mają powstać kolejne osiedla. Wielu kierowców Podolan skraca sobie drogę przejeżdżając ulicą Jasielską. Dodatkowo ul. Jasielską poruszają się duże pojazdy, autobusy MPK i tzw. TIRy. Jest tutaj bardzo niebezpiecznie, piesi dotychczas nie mieli utwardzonego pobocza, obecnie trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy (zakończenie planowane na 30 września 2017 r.), niestety nie przewidziano montażu oświetlenia. NOTATKA GP 24.07.2017 r.: wprowadzono zmiany we wniosku (w opisie projektu i uzasadnieniu) na prośbę Wnioskodawcy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania projektu budowlanego 30 000
Montaż oświetlenia tradycyjnego 13 sztuk X 12 tys. zł 156 000
SUMA: 186 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nieoświetlony odcinek ulicy zaznaczony na niebiesko na zdjęciu satelitarnym Jasielska - fragment bez oswietlenia.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Bartosz Piasta

Adres email

bartek115@poczta.onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Ulica Jasielska znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - w Zarządzie Dróg Miejskich
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 186 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.