Budowa progów zwalniających na ulicy Strzeszyńskiej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Budowa progów zwalniających na ulicy Strzeszyńskiej
Skrócony opis projektu
Budowa progów zwalniających na ulicy Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do Sucholeskiej
Opis projektu

Proponuję budowę poduszek berlińskich na ulicy Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Sucholeskiej Jest to odcinek wyłączony z ruchu ciężarowego. Progi powinny uwzględniać możliwość przejazdu autobusów MPK (progi podobnego typu, jak na ul. Teofila Mateckiego). W rejonie progów powinny zostać umieszczone znaki ostrzegawcze oraz odcinkowe ograniczenia prędkości. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie traktowania ulicy Strzeszyńskiej przez mieszkańców gmin na północ od Poznania, jako ulicy "przelotowej", alternatywnej dla zakorkowanej ul. Obornickiej. Progi powinny się pojawić zwłaszcza w rejonie skrzyżowań z bocznymi ulicami dochodzącymi do ul. Strzeszyńskiej oraz w rejonie przystanków autobusowych na tej ulicy.


NOTATKA GP 27.07.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z jednostką opiniującą projekt - Zarządem Dróg Miejskich zgodził się na naniesienie zmian w projekcie dotyczących budowy poduszek berlińskich w ciągu ulicy Strzeszyńskiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek od ul. Szarych Szeregów do ul. Sucholeskiej
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Podolan, w szczególności ulicy Strzeszyńskiej oraz osoby dojeżdżające na Podolany, zwłaszcza komunikacją miejską.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Odcinek ulicy Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Sucholeskiej (Biskupińskiej) jest wyłączony z ruchu ciężarowego. Z uwagi na fakt, że jest on już ostatnim odcinkiem ulicy Strzeszyńskiej, ruch miejscowych samochodów jest niewielki. Natomiast osoby dojeżdżające do podmiejskich gmin traktują ten odcinek jako szybszą alternatywę dla ul. Obornickiej. Większość tych pojazdów nie przestrzega ograniczenia szybkości. Tymczasem, ulica nie jest dostosowana do takiego szybkiego ("przelotowego") ruchu. Do ulicy dochodzą małe uliczki. Bezpośrednio do ulicy dochodzą też wjazdy z posesji przy niej położonych. Kierowcy poruszający się tą ulicą "przejazdem zazwyczaj nie przestrzegają zarówno ograniczenia prędkości, jak obowiązku niewyprzedzania pojazdów skręcających w lewo we wjazdy na posesje. Stanowi to zagrożenie dla mieszkających tu kierowców, rowerzystów i pieszych. Budowa progów zwalniających wymusiłaby wolniejszą jazdę na tym odcinku i pomogłaby mieszkańcom, a jednocześnie obniżyłaby atrakcyjność ulicy dla mieszkańców podmiejskich gmin, korzystających z niej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa 5 poduszek belińskich to koszt, w zależności od rodzaju ok. 10.000 zł. Ustawienie oznakowania to ok. 2.000 zł 12 000
SUMA: 12 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Zierke

Adres email

pawelzierke@vp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 12 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.