Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem
Skrócony opis projektu
remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa poprzez obniżenie krawężników i wyrównanie nawierzchni na skrzyżowaniach
Opis projektu

Projekt polega na wyremontowaniu drogi rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa po jej wschodniej stronie, poprzez obniżenie krawężników, wyrównanie nawierzchni i wymalowanie oznaczeń poziomych na przejazdach przez skrzyżowania z: ul. Piłsudskiego, Obrzyca, Jastrzębią, Kruczą i wjazdem i wyjazdem do Selgrosa. Dzięki tym prostym i stosunkowo mało kosztownym zabiegom powstanie droga rowerowa bardzo wysokiej jakości, długości 1700 m, odseparowana od ruchu samochodowego, łącząca dwa bardzo ważne punkty komunikacyjne we wschodniej części miasta. Już obecnie droga jest w przyzwoitym stanie technicznym, ale przejazdy przez wskazane skrzyżowania są niestety bardzo złe: wysokie krawężniki, nierówna nawierzchnia, brak oznakowania przejazdu rowerowego. Biorąc pod uwagę fakt,, że są to przecięcia 2 (ul. Obrzyca i Jastrzębia) bądź nawet 4 (Krucza i Piłsudskiego) jezdni w ramach jednego skrzyżowania, to przejeżdżanie przez te nie jest dla rowerzystów bardzo niewygodne i męczące.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zamenhofa, Piłsudskiego, Obrzyca, Jastzębia, Krucza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wschodnia strona ul. Zamenhofa
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy Rataj, Starołęki, Minikowa, Głuszyny

Uzasadnienie dla realizacji projektu

jest to droga rowerowa o kapitalnym znaczeniu dla wschodniej części Poznania. Stanowi część osi północ- południe łączącej główne węzły komunikacyjne: ul. Chlonda- Rondo Śródka- Rondo Rataje- Rondo Starołęka- stacja Starołęka. W połączeniu z faktem że w ostatnim roku powstała dobrej jakości droga rowerowa od Ronda Rataje do Ronda Starołęka, stanowiłaby ona część bardzo spójnego i potrzebnego "kośćca" rowerowego prawobrzeżnego Poznania

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
skrzyżowanie z Piłsudskiego; 50 000
Skrzyżowanie z Obrzyca; 30 000
skrzyżowanie z Jastrzębią 30 000
skrzyżowanie z Kruczą 50 000
skrzyżowanie z wjazdem i wyjazdem z Selgrosa 30 000
SUMA: 190 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zrzut opisanego odcinka z Google Maps RONDO RATAJE trasa rowerowa.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Kacprzak

Telefon

618427445

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 190 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak Jan Nowaczyński Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.