Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej
Skrócony opis projektu
Zieleniec służy przyjaznemu udostępnieniu mieszkańcom przestrzeni między budynkami przy ulicy Czeremchowej 31 oraz 32.
Opis projektu

Kojąca zieleń miejska jest pilnie potrzebna mieszkańcom bloków przy Czeremchowej. Zielony pas, wyściełany trawą, wypełniony kwitnącymi, pachnącymi roślinami da początek sąsiedzkim pogawędkom i spotkaniu. Pas jest szerokości 4, a długości ≈ 65 metrów. Wyposażenie go w ławki, kosze zapobiegnie zaśmiecaniu odpadkami, niedopałkami, które dzieje się aktualnie. Pergole z roślinami pnącymi dodadzą miejscu przytulności. Na każdej lampie miejskiej zawisną kwietniki z kwiatami płożącymi. Wytyczenie intuicyjnych, nie prostych geometrycznie, ścieżek do swobodnego przechodzenia, upłynni komunikację pieszą w obrębie skrzyżowań ulic Czeremchowej, Gruszkowej i Grabowej. Ścieżki będą wystarczająco szerokie dla wózków dziecięcych oraz wózków ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Niewielkie grządki sąsiedzkie (0,6 x 1,2 m) oraz kompostownik i zbiornik na deszczówkę są pretekstem do wyjścia z blokowych mieszkań i współdziałania na rzecz estetycznego otoczenia. Każdej wiosny okoliczni mieszkańcy mogą samodzielnie obsadzić grządki dowolnie wybranymi przez siebie roślinami, w ramach spotkań inicjatywnych. Przestrzeń ma służyć wszystkim osobom, bez względu na wiek. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy i linii okien wprowadzi naturalne odgrodzenie i wyciszenie od ruchu samochodowego. Demontaż obecnego, wykluczającego, ogrodzenia pozwoli na obsadzenie krańców pasa niskimi krzewami oraz ustawienia ozdobnych kul betonowych, przeciwdziałających zajeżdżaniu terenu przez auta. Udrożni się bezpośredni, pieszy ciąg komunikacyjny z budynkiem naprzeciwko. Ławki będą zachęcać do chwili wytchnienia. Pole do gry w bule (petanque) zaprosi do wyjścia z mieszkań. Ogólnodostępny zieleniec upiększy zaniedbaną okolicę. Nowa zabudowa bloków mieszkalnych, w swoich potrzebach odmienna od zabudowy jednorodzinnej, wymaga adekwatnego, zielonego zagospodarowania wokół, w odpowiedzi na potrzeby nowej społeczności sąsiedzkiej. Przez kilka ciepłych miesięcy roku mieszkańcy mogą korzystać ze spokojnego charakteru ruchu samochodowego ulicy Czeremchowej i przebywać w strefie zamieszkania, na świeżym powietrzu, wraz z dziećmi. Ustawiony niedawno znak zakazujący zatrzymywania się pojazdów wzdłuż nieruchomości przy Czeremchowej 32 przyczyni się do zwiększenia ruchu pieszego oraz obniżenia degradacji pasu zieleni, która ma miejsce obecnie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czeremchowa 31, na przeciwko Czeremchowej 32, między skrzyżowaniami z Gruszkową i Grabową

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb 60, arkusz 07, działka 81/10
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy i mieszkanki budynków z Czeremchowej nr 28, 31, 32 oraz ulic Gruszkowej i Grabowej. Rodziny z budynków wielorodzinnych. Sąsiedzi z bloków TBS przy Grabowej. Dzieci uczęszczające do okolicznych żłobków, przedszkoli i szkół wraz z opiekunami. Ponadto uczniowie i uczennice korzystający z Bursy Szkolnej ZSM KEN.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ciągu 5 lat na ulicy przybyło ponad 170 gospodarstw domowych w zabudowie mieszkaniowej. Budynki przy Czeremchowej szpeci niezagospodarowany pas ziemi. Jest ogrodzony łańcuchem zamykając swobodne przejście do budynku naprzeciwko. Zieliniec wraz z małą architekturą udostępni mieszkańcom fragment dzielnicy, aktualnie wyłączony z użytku i zaniedbany. Przy żadnym z budynków nie ma ławek, koszy na śmieci, co przyczynia się do zaśmiecania. Nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów, trawy, oraz wytyczenie intuicyjnych ścieżek udostępni skwer wszystkim mieszkańcom skrzyżowania ulic Czeremchowej, Gruszkowej, Grabowej oraz pobliskiej Południowej. Zieleniec ma służyć jako miejsce spotkania sąsiedzkiego, osób, rodzin, dzieci oraz nieograniczonej komunikacji między zwróconymi ku sobie budynkami. Montaż 8 grządek sąsiedzkich przyczyni się do angażowania społeczności w dbanie o skrawek zieleni, a tym samym wzajemnego poznania się. Obecnie wzdłuż ulicy Czeremchowej rozciąga się zamknięty plac-wysypisko, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 05.04.2016 (UCHWAŁA NR XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta) słusznie akcentuje silną potrzebę stworzenia przestrzeni dla rekreacji wśród gęstej zabudowy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Krzewy, drzewa, nasiona trawy, cebule kwiatów 17 500
Drewniane lub metalowe pergole oraz rośliny do nich; skrzynki drewniane do 8 grządek sąsiedzkich i pojemnik na deszczówkę 5 390
4 kwietniki wiszące na lampach oraz kompostownik na odpady zielone 1 550
3 ławki drewniane z oparciem oraz 3 kosze na śmieci o podstawie okrągłej, pole do gry w bule (petanqe) 15 000
Bruk w kształcie okrągłym do ścieżek wraz z ułożeniem; kule betonowe i dodatkowe kwietniki oraz stojak rowerowy 18 800
ziemia, roboty naziemne i remontowe oraz inne + stacja psi pakiet (na odchody) 19 000
SUMA: 77 240
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 22 500
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia pasa wzdłuż Czeremchowej Zieleniec_Zdj_cia do projektu PBO2018.pdf
Rekomendacja lokalnej firmy Zieleniec_rekomendacja_Bandall.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Ewa Bajbak

Adres email

nis_czeremcha@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 77 240 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 22 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 190 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartoszewicz-Sarna Anna, Gadzińska Hanka, Matusewicz-Potocka Anna, Maćkowiak Marcin, Pajtasz Maria, Sulanowski Jan, Szymański Błażej, Woźniak Mirosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.