Skwer Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956.


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Skwer Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956.
Skrócony opis projektu
Utworzenie centrum osiedla Zielony Dębiec, miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców, uzupełnienie deptaku Dębiec.
Opis projektu

Miejsce pełniące funkcję centrum osiedla, z uwagi na sąsiedztwo Rynku Dębieckiego. Granice skweru powinny być wyznaczone słupkami rozmieszczonymi w odległosciach co dwa metry. Wewnętrzne alejki biegnące do punktu centralnego skweru o łącznej długości około 100 metrów bieżących, szerokości dwóch metrów. Przy alejkach ławki z oparciem (10 sztuk) oraz przy wejściach kosze na śmieci (8 sztuk). Teren oświetlony 4-oma lampami i objęty monitoringiem wizyjnym. Na pozostałym obszarze należałoby utworzyć trwaniki i posadzić krzewy, a w punkcie centralnym skweru stworzyć klomb kwiatów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Kasztanowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

część działki nr 39/8 na zachód od drogi wewnętrznej asfaltowej biegnącej po rozdzielni średniego napięcia i pawilonu handlowego
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy i goście osiedla

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na spotkaniu mieszkańców z Prezydentem Wudarskim ustalono, że ryneczek pozostaje na dotychczasowym miejscu, a zatem nieużytkiem graniczący z nim, będący w centralnym punkcie osiedla powinien znaleźć swoją funkcję publiczną. W naturalny sposób byłoby to uzupełnienie Deptaku Dębiec i miejsce spotkań mieszkańców, gości tłumnie odwiedzających i zaopatrujących się na ryneczku. Szczególnie istotne to dla społeczności senioralnej tak licznej na Dębcu, związanej pamięcią i historią (niejednokrotnie rodzinną) z wydarzeniami czerwca 1956 roku, z uwagi na to, że Dębiec to pokolenia cegielszczaków. Patrząc na Wildę, a zwłaszcza na Stare Miasto, gdzie takich miejsc jest sporo, uważam, że Dębiec zasługuje na swoje małe centrum.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Alejki 100 mb, szerokość 2m 50 000
Ławki z oparciem (10 sztuk), kosze na śmieci 4 szt. 46 000
Monitoring wizyjny (120 000 zł), 4 lampy (60 000 zł) 180 000
Słupki ozdobne (90 sztuk) 40 000
Trawnik (1 600 m2), krzewy (100 sztuk) 67 000
Klomb kwiatowy 57 000
SUMA: 440 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Mapy Mapy.pdf
Zdjęcia ZDJ_CIA.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Mleczak

Adres email

piotrmleczak@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.