Druga młodość placu Wiosny Ludów


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Druga młodość placu Wiosny Ludów
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie skweru wyposażonego w bujane ławki na obszarze placu Wiosny Ludów.
Opis projektu

Projekt został nagrodzony podczas warsztatów w Instytucie Socjologii UAM i opracowała go grupa uczniów z LO nr 3 w Poznaniu. Zakłada on wybudowanie skweru na pl. Wiosny Ludów, dzięki któremu będzie on bardziej atrakcyjny zarówno wizualnie, jak i jako przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Skwer może zostać utworzony na działkach miejskich, wskazanych przez MPU o nr 51/46/7 i 51/40/7. Dodatkowy, ważny aspekt projektu stanowi nadanie placowi wyraźnego charakteru, co nastąpi dzięki zainstalowaniu w jego przestrzeni rzeźby nawiązującej do historii pracy organicznej (ze względu na znajdujący się nieopodal pomnik Cegielskiego) i/lub Wiosny Ludów. Rzeźba zostałaby ustawiona w centralnym punkcie skweru, byłaby otoczona kwietnikiem, a na jej obrzeżu zostałyby zainstalowane bujane ławki z zadaszeniem. Pozostały teren placu zostałby pokryty trawą. W obrębie placu zostałyby także posadzone nowe drzewa, przy zachowaniu już rosnących. Plac zostałby oddzielony od parkingu przy jego wschodniej granicy średniej wielkości krzewami. Istotnym aspektem projektu byłoby również zamontowanie oświetlenia, w liczbie pięciu latarni umieszczonych w kluczowych miejscach, które pozwoliłoby na podkreślenie jego nowego charakteru, a także zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa przechodzących tamtędy osób. Dodatkowym usprawnieniem byłyby kosze na śmieci, wpasowujące się w nowy charakter placu i pozwalające na zachowanie jego czystości. Opcjonalnym elementem projektu jest ścieżka, przebiegająca po jego przekątnej, wraz z ławkami z oparciami stojącymi przy niej. Jego realizacja musiałaby zostać uzgodniona z pozostałymi właścicielami gruntów w tym obszarze.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Wiosny Ludów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki miejskie rekomendowane przez MPU nr 51/46/7 i 51/40/7
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie pobliskich szkół, okoliczni mieszkańcy, przechodnie, a także osoby zainteresowaniem przywrócenia ul. Św. Marcin do jej dawnego, reprezentacyjnego stanu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnieniem dla projektu jest przede wszystkim potrzeba zgłaszana przez uczniów pobliskiej szkoły. Realizacja projektu przyczyniłaby się jednakże do poprawy przestrzeni istotnej dla wielu osób, chociażby mieszkańców tej okolicy. Dodatkowo, ważne dla uzasadnienia projektu jest bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Św. Marcin, której uatrakcyjnienie i rewitalizacja również są istotne dla miasta i jego mieszkańców. W parze z tym idzie także bliskość placu do obszaru Starego Rynku – istotnego turystycznie rejonu, a także ulicy Półwiejskiej, stanowiącej przestrzeń licznie odwiedzaną zarówno przez poznaniaków jak i turystów. Co więcej, ulica Półwiejska została zaadoptowana do roli deptaka, z czym rewitalizacja placu Wiosny Ludów bardzo współgra i mogłaby ona stanowić jej przedłużenie, a także istotny węzeł pomiędzy ulicami Półwiejską i Św. Marcin.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń: trawnik (600m2), drzewa, krzewy, kwietnik (100m2) 31 000
Ławki: ławki bujane 4szt.; ławki zwykłe z oparciem 4 szt. (opcjonalnie); zadaszenie nad ławkami bujanymi 52 000
Infrastruktura: chodnik (50mb, szerokość 1,5m) + 50 mb (opcjonalnie), latarnie 5 szt., kosze na śmieci 5 szt. 92 500
Rzeźba 50 000
Opracowanie dokumentacji 40 000
SUMA: 265 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 66 000
Dodatkowe załączniki
Poglądowy rysunek obrazujący proponowane rozwiązanie plWiosnyLudow.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marcin Żywicki

Adres email

maxcinz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.