UWAGA: projekt nie może być zaakceptowany - 30% kosztów eksploatacji
 

chodnik i przejście dla pieszych


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
chodnik i przejście dla pieszych
Skrócony opis projektu
Zgłaszamy projekt wykonania 70m chodnika na gruntach miejskich zakończonego przejściem dla pieszych do przystanku.
Opis projektu

Kierując się bezpieczeństwem pieszych konieczne jest przejście dla pieszych i chodnik. Aby zrobić chodnik trzeba przygotować podłoże bo w tej chwili rośnie trawa. Chodnik 33m długi, 2 m szeroki/można też3m/ .Na końcu chodnika przejście dla pieszych oznakowane poziomo białą farbą do tego znak informacyjny D-6 i dwa znaki ostrzegawcze A-16 oraz lampa oświecająca przejście .

notatka GP 5.06: po konsultacji z WGN wnioskodawca zgodził się na skrócenie chodnika do z 70 do 33 m

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Teofila Mateckiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Było by jedyne bezpieczne dojście do tego przystanku autobusowego z przeciwnej strony.
Potencjalni odbiorcy projektu

Użytkownikami przejścia dla pieszych oraz chodnika będzie przeszło 1000 osób dorosłych + dzieci/do pracy ,szkół,uczelni/. Będą to osoby przemieszczające się jak i na przystanek po przeciwnej stronie ale też chodnikiem na drugi przystanek prowizoryczny oraz osoby przyjeżdżające na ten prowizoryczny przystanek do domów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miejsce to na ul.Mateckiego jest bardzo nie bezpieczne spędza sen z powiek szczególnie rodzicom dzieci chodzących samodzielnie do szkoły.Tym bardziej,że rocznie jest kilka wypadków przy przystanku.Obecnie wszyscy chodzą jak tylko się da. Tak,że konieczne jest oraz uzasadnione przejście i ten chodnik zrobić dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności,szczególnie dzieci.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
chodnik 33x2m =13.200,- lampa ul.= 15.000,- pasy:farba +robocizna=1.000,- znaki drogowe 3 szt= 2 000,- 31 200
SUMA: 31 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
zaznaczone przejście i chodnik CCI_000009.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krystyna Szudra

Telefon

693 484 843

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Szymon Błażek, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie. Ponadto projekt nie spełnia limitów finansowych określonych w rozdz. 1 pkt. 7 a) Zasad PBO18 - łączne koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.