Zmieniamy Wildę na lepsze: odnowiona ul.Kilińskiego


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zmieniamy Wildę na lepsze: odnowiona ul.Kilińskiego
Skrócony opis projektu
Remont chodników, nasadzenia i uporządkowanie ruchu oraz parkowania na ul. Jana Kilińskiego na Wildzie
Opis projektu

Projekt dotyczy: remontu chodników, krawężników, uporządkowania ruchu i parkowania, zamontowania koszy na śmieci i psie odchody oraz nowych nasadzeń drzew na całej długości ul. Jana Kilińskiego. Także wyznaczenia kontrapasu dla ruchu rowerowego na ulicy. Stan chodników jest TRAGICZNY (patrz załączone zdjęcia). Remont poprawi wizerunek okolicy i całej dzielnicy, podnosząc jej atrakcyjność. Ważne w projekcie są nasadzenia – zieleń na ulicach to to czego szczególnie brakuje naszej dzielnicy. Każde nowe drzewo poprawia jakość powietrza, a ostatnio ulica pozbawiona została trzech dużych drzew. Projekt pomoże usprawnić i uporządkować parkowanie na ulicy. Dobrym pomysłem, ze względu na ostatnie wypadki na ulicy oraz bliskość szkoły, przedszkola i żłobka jest zamontowanie progów zwalniających na ulicy i objęcie jej strefą zamieszkania (co również porządkuje kwestie parkowania i ograniczenia prędkości).

Mało kto wie, poza nami Wildzianami, jak piękna jest nasza dzielnica. Ktoś kiedyś powiedział, że to taki „Mały Paryż”…. Kamienice przy Kilińskiego powstawały na początku XX wieku, w tym samym czasie, co kamienice właśnie Paryża, Rzymu i innych europejskich stolic. Budynki zaprojektowane i wybudowane zostały przez przedwojennych mistrzów Ryszarda Mendelskiego oraz Oskara Steinkena, a ozdobione przez Ryszarda Sworowskiego. Trudno uwierzyć w to, że jakiekolwiek europejskie miasto może mieć tak zaniedbane ulice jak ul. Kilińskiego. Nie można liczyć na remont ulicy z środków miejskich więc PBO2018 jest jedyną szansą na poprawę warunków życia w dzielnicy. Wilda ma wspaniałą lokalizację i wszystko czego trzeba do życia w mieście ale dla mnie liczy się także jakość tego życia. Jestem mamą trójki dzieci i chcę by dorastały w ładnym i zadbanym miejscu. Projekt jest inicjatywą mieszkańców ulicy, którzy czują się tu dobrze i chcą coś zrobić by wszystkim żyło się lepiej. Remont pozwoli wydobyć piękno starych, zabytkowych elewacji kamienic, aby mogli je podziwiać nie tylko mieszkańcy ulicy, ale wszyscy dumni poznaniacy. Liczymy, że dzięki waszym głosom zmienimy Wildę na lepsze !

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cała długość ulicy od ul. 28 czerwca 1956 roku do ul. Ignacego Prądzyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy ul. Jana Kilińskiego - około 1500 osób. Potencjalnie wszyscy mieszkańcy okolicznych ulic (Wybickiego, Sikorskiego, Kosińskiego, Krzyżowa) i Wildy - przechodnie. Realizacja projektu szczególnie przysłuży się osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom z małymi dziećmi, gdyż obecnie w wielu miejscach nie można przejechać np. wózkiem, łatwo się potknąć i przewrócić.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy, a szczególnie dzieci, związanego z użytkowaniem i ruchem na ulicy. Obecny stan nawierzchni chodnika wymaga pilnego remontu. Parkowanie wymaga uporządkowania. Wskazane jest także ograniczenie prędkości na ulicy. Bardzo liczne wyłomy i ubytki w nawierzchni są uzupełniane czym popadnie. W wielu miejscach jest problem, aby przejechać wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim. Łatwo się potknąć, przewrócić, skręcić nogę. Ulica i chodniki są szare i zaniedbane. Brak zieleni i koszy na śmieci praktycznie na całej długości ulicy. W ostatnim roku usunięto 3 kolejne drzewa. Ulica jest zaśmiecona i bardzo zanieczyszczona psimi odchodami. Psie stacje z koszami na odchody oraz kosze na śmieci mogą pomóc rozwiązać ten problem, a każde nowo nasadzone drzewo poprawiać będzie złą jakość powietrza w dzielnicy. Rewitalizacja nawierzchni pomoże także wyeksponować odnowione elewacje części kamienic, a pozostałych zmobilizuje do ich wykonania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont chodników na całej długości ulicy - około 2000 m2 wraz z oznaczeniem miejsc postojowych 448 000
Zamontowanie nowych koszy na śmieci (10szt.) i psie odchody (2 szt.). 7 000
Nasadzenie nowych drzew - gatunki mrozoodporne, odporne na zanieczyszczenie powietrza i pobierające dużo dwutlenku węgla - do 20 szt. wraz z roczną pielęgnacją 24 000
Wyznaczenie kontrapasu dla ruchu rowerowego 10 000
Zamontowanie 2 progów zwalniających 10 000
Postawienie znaku – strefa zamieszkania 1 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie 1 Zdj_cie 1.jpg
Zdjęcie 2 Zdjecie 2.jpg
Zdjęcie 3 Zdj_cie 3.jpg
Zdjęcie 4 Zdjecie 4.jpg
Zdjęcie 5 Zdj_cie 5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Ziółkowska

Adres email

ania.ziolkowska@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.