Oświetlenie cmentarza na Miłostowie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Oświetlenie cmentarza na Miłostowie
Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy wykonania oświetlenia na alejkach/ciągach komunikacyjnych/na terenie cmentarza
Opis projektu

Projekt zakłada:: 1.Ustawienie lamp /ulicznych i parkowych/ o wysokości 6-9metrów w ciągach komunikacyjnych głównych oraz lamp o wysokości 4.5-6m w ciągach przy poszczególnych rewirach. Lampy - oprawy winny być wyposażone w żarówki energooszczędne - najlepiej typu LED. Lampy usytuowane w alejkach bocznych mogą być wyposażone we własne systemy zasilające - ogniwa słoneczne. Lampy winny być prostej kostrukcji - standardowe. Słupy: stalowe bądz uluminiowe. Lampy wysokie winny yć osadzone na betonowych profilach. Odległości między: a. lampami "głównymi" 30-50m; b. lampami "pomocniczymi" 15-20m. Oświetlenie winno być "czynne" od 1 pażdziernika do 30 kwietnia i załączane w godzinach od 17-tej do zamknięcia obiektu. Ogólna ilość lamp oscyluje w okolicach 10-200szt. w zależności od wersji i ceny. 2.Ułożenie kabla średnionapięciowego. 3.Posadowienie rozdzielnicy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

teren cmentarza komunalnego na Miłostowie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

j.w.
Potencjalni odbiorcy projektu

Bieżąco mieszkańcy m.Poznania i bliscy z całej Polski odwiedzający zarówno groby bliskich jak i miejsc pochówku zbiorowego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak oświetlenia sprawiaże w okresach szczególie częstych owiedzin grobów bliskich trudno jest swobodnie się poruszać. Szczególnie jest to widoczne w okolicach: 1 listopada, świąt: Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych, Dnia Mamy, Ojca,Babci, Dziadka i rozlicznych rocznic itp.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1.Słupy; 2.Lampy, 3.Żarówki 4.Kabel, 5.Rozdzielnica wraz z wyposażeniem' 6.Roboty ziemne. 7.Roboty instalacyjne 1 500 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jarosław Borkowski

Adres email

jaroslaw_e_borkowski@gazeta.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej (Usługi Komunalne).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizację projektu konsultowano z jednostką zarządzającą cmentarzami komunalnymi -Usługami Komunalnymi. Projekt uzyskał akceptację tej jednostki. Według kalkulacji Wydziału koszt jednostkowy utrzymania 1 punktu świtlengo wynosi ok. 300 zł rocznie, a przy 200 lampach -60 000 zł na rok.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Małgorzata Kolendowicz, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.