Rowerem miejskim nad Rusałkę


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerem miejskim nad Rusałkę
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż trzech stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na Golęcinie i nad jeziorem Rusałka
Opis projektu

Projekt zakłada montaż trzech stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (każda wyposażona w 10 rowerów i łącznie 15 miejsc postojowych) w okolicach jeziora Rusałka. Pierwsza i prawdopodobnie najistotniejsza z nich, miałaby stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie punktów gastronomicznych w pobliżu plaży nad jeziorem. Niedawno w tym samym miejscu, tuż obok "Frajda Parku" dla dzieci, za środki z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego ustawiono stacje do samodzielnej naprawy rowerów. Kolejny stojak stanąłby przy ulicy Wojska Polskiego, w okolicach przystanku autobusowego "Golęcin". Trzecia stacja miałaby się znajdować w okolicach ulicy Warmińskiej, w pobliżu wejścia na stadion lekkoatletyczny od strony tablicy wyników i wieży sędziowskiej. Obsługiwałaby ona również sąsiednie korty i ściankę tenisową. Wszystkie lokalizacje przedstawiono obrazowo w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wojska Polskiego, ul. Warmińska, ul. Golęcińska - dokładne lokalizacje wskazano na zdjęciu satelitarnym Google Earth w załączniku

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lasek Golęciński, jez. Rusałka - pierwsza stacja stanęłaby na działce obr/ark: 20/24, nr: 3/1 lub ewentualnie którejś z sąsiednich działek, np. obr/ark: 20/15, nr: 13/1 (wszystkie należą do Miasta Poznania). Druga stacja przy ul. Wojska Polskiego stanęłaby na terenie działki obr/ark: 20/36, nr: 1/8, należącej do Skarbu Państwa. Trzecia stacja znajdowałaby się na działce obr/ark: 20/36, nr: 18/2, również będącej własnością miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy poznaniacy, studenci i turyści lubiący zwiedzanie i rekreację na rowerach, a zwłaszcza te osoby, które odkryły już przydatność sieci rowerów miejskich.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jezioro Rusałka jest jednym z najchętniej wykorzystywanych w Poznaniu terenów rekreacyjnych. Jego brzegiem wiedzie też popularny szlak rowerowy z Sołacza przez Golęcin i Strzeszynek do Kiekrza. Niestety nad Rusałką brakuje infrastruktury rowerowej i dostępu do roweru miejskiego. Warto otoczyć to jezioro stacjami PRM, tak jak to zrobiono nad leżącym na drugim brzegu Warty jeziorem Maltańskim. Są tam trzy stojaki z różnych stron - Rondo Śródka, Termy oraz Malta-Ski, podczas gdy najbliższe Rusałce stacje znajdują się na Sołaczu. Zamontowanie kilku kolejnych stacji na północny zachód od Parku Sołackiego stworzyłoby zaczątek sieci roweru miejskiego w tej części Poznania i umożliwiłoby poruszanie się wypożyczonymi rowerami po tzw. zachodnim klinie zieleni. Na Golęcin można by dojechać nie tylko rowerem pożyczonym na Sołaczu, ale i na Ogrodach, co stanowiłoby domknięcie całej siatki możliwych połączeń. Ponadto ze stacji przy ul. Wojska Polskiego mogliby korzystać studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oraz pracownicy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż trzech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego - 3 x 125 tys. zł 375 000
SUMA: 375 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Proponowane lokalizacje stacji PRM zaznaczono czerwonymi punktami na zdjęciu satelitarnym Nowe stacje PRM nad Rusalka.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Olszewska

Adres email

ania.pzn@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Dwie z trzech wskazanych lokalizacji (ul. Warmińska i ul. Golęcińska/ przy plaży) dotyczą nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania - władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 29.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Uzasadnienie odwołania jest takie samo, jak w przypadku zgłoszenia nr 91. Wygląda na to, że Wydział Transportu i Zieleni znalazł sposób na odrzucenie wszystkich wniosków do PBO dotyczących rozbudowy systemu PRM poprzez wycenę kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach. Jest to spory cios dla rosnącej popularności rowerów miejskich w naszym mieście. Proszę zatem o przedstawienie dokładnej analizy, która doprowadziła do określenia wspomnianych kosztów. Ponadto należy zadać pytanie, po co budowa nowej stacji PRM była wymieniona wśród przykładowych kosztów projektów na stronie PBO, skoro tego typu zgłoszenia są niemożliwe do realizacji. Czy w ten sposób budżet obywatelski ma być promowany, a mieszkańcy Poznania zachęcani do zgłaszania swoich pomysłów? Przecież koszty eksploatacji stacji na pewno były znane ZTM już wcześniej i można było nawet wpisać do regulaminu informację o tym, że projekt nie może dotyczyć nowych stacji roweru miejskiego. Przy okazji proszę też o informację, czy miasto planuje we własnym zakresie wybudować bardzo potrzebne stacje PRM w rejonie Golęcina, skoro odrzuca możliwość ich powstania w ramach PBO.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 247 800 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.