"Sportowe Osiedle"- darmowe zajęcia dla mieszkańców.


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
"Sportowe Osiedle"- darmowe zajęcia dla mieszkańców.
Skrócony opis projektu
Różnorodne, bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców prowadzone przez doświadczonych trenerów i instruktorów.
Opis projektu

"Sportowe Osiedle" to innowacyjny projekt przeznaczony dla każdego mieszkańca, który zainteresowany jest wprowadzeniem bezpłatnych, powszechnych, atrakcyjnych i całorocznych zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych na swoim osiedlu prowadzonych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Zajęcia będą różnorodne, prowadzone na wielu poziomach zaawansowania tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz grup otwartych dla wszystkich planujemy również specjalne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży czy seniorów w różnych lokalizacjach na terenie całego rejonu Ogrodów, Sołacza, Winiar i Woli. Nauka tenisa i zajęcia lekkoatletyczne na obiektach Olimpii, nordic walking nad Rusałką, nauka jazdy na rolkach w Parku Sołackim, zajęcia parkour oraz na siłowniach zewnętrznych w różnych miejscach na terenie całego rejonu to tylko niektóre z aktywności, które już niedługo mogą zagościć na Twoim osiedlu. Wystarczy, że oddasz głos na ten projekt, a już w 2018 roku uruchomione zostaną darmowe, całoroczne zajęcia dla Ciebie, Twoich dzieci, rodziców, znajomych czy sąsiadów. Będzie to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu przez całe rodziny, nauczenia się nowych umiejętności i poznania ciekawych dyscyplin sportowych. Sport to zdrowie. Nie wahaj się - oddaj głos na "Sportowe Osiedle".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Różne lokalizacje na terenie Ogrodów, Sołacza, Winiar i Woli.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje takie jak: Park Sołacki, okolice jeziora Rusałka, obiekty KS Olimpia, siłownie zewnętrzne i inne obiekty sportowe na terenie całego rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli Ogrody, Sołacz, Winiary i Wola zainteresowani wzięciem udziału w darmowych zajęciach sportowych lub treningach z różnorodnych dyscyplin bez względu na wiek i płeć. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Poznaniu znajduje się wiele obiektów sportowych oraz miejsc sprzyjających uprawianiu aktywności ruchowej. W chwili obecnej problemem nie jest dostępność do nich ale to co tak naprawdę się na nich dzieje. Niezbędne są osoby, które w sposób profesjonalny pokażą i nauczą ciekawych dyscyplin sportowych i przygotują mieszkańców do prawidłowego wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Aktywność ruchowa to jeden z najważniejszych elementów profilaktyki zdrowotnej. Projekt "Sportowe Osiedle" wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, którzy chcą dbać o swoje zdrowie poprzez uprawianie różnych sportów, ale nie do końca wiedzą jak to robić, a nie stać ich na wykupienie zajęć komercyjnych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajęcie obiektów i sprzętu, bilety wstępu. 80 000
Wynagrodzenie instruktorów, trenerów i prowadzących za przeprowadzenie zajęć sportowych. 200 000
Promocja przedsięwzięcia (m.in. kampania promocyjna, druk i produkcja materiałów promocyjnych, wynagrodzenie grafika, strona internetowa). 15 000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu. 28 000
SUMA: 323 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tomasz Ber

Adres email

ber.tomasz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 323 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 323 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla ww. projekt charakteryzuje się dużym stopniem ogólności. Brak jest szczegółów co do miejsc realizowanych przedsięwzięć i szczegółów co do prowadzonych zajęć. Zdaniem Rady projekt nie wykorzystuje także wszystkich lokalizacji na terenie Osiedla gdzie możnaby uprawiać działalność sportową. Wątpliwości Radnych budziła także kwota przeznaczona na realizację ww. projektu
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został oceniony przez Radę Osiedla w składzie 12 osobowym.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie - podobny projekt jest zgłoszony pod nazwa „Trener Osiedlowy i Trener Senioralny”
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Sołacz upoważniła Zarząd Osiedla do zaopiniowania projektów ( uchwała nr XXXIX/153/VII/2017 z dnia 5 września 2017 roku) Zarząd obradował w składzie: Paweł Szwaczkowski i Bogumiła Rosińska. (została podjęta uchwała opiniująca o numerze 8/VII/2017 w dniu 7 września 2017)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Choć projekt jest niedoprecyzowany i zawiera mało szczegółów został pozytywnie zaopiniowany.
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała RO Winiary
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.