Bezpieczne ścieżki maltańskie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bezpieczne ścieżki maltańskie
Skrócony opis projektu
Oddzielone, oświetlone i monitorowane ścieżki pieszo-biegowa (amortyzująca) i rowerowa (asfaltowa) nad Jeziorem Maltańskim.
Opis projektu

Projekt zakłada dobudowane wzdłuż istniejącej ścieżki asfaltowej (która stanie się trasą rowerową) profesjonalnej ścieżki pieszo-biegowej z amortyzującą (zdrową dla stawów) nawierzchnią poliuretanową. Całość zostanie oświetlona, zainstalowany zostanie monitoring miejski oraz więcej ławek i śmietników. Wnioskowany na 2018 rok odcinek biegnie wzdłuż północnego brzegu Jeziora Maltańskiego. Od tablicy wyników wzdłuż Term Maltańskich do śluzy na Cybinie, daje to ok. 2 km. Pierwszy kilometr (do zwężenia przy torach Maltanki) zostanie wykonany kompleksowo jak opisano poniżej. Wykonanie drugiego kilometra z uwagi na rozmowy dotyczące zagospodarowania tego terenu polegać będzie wstępnie na oświetleniu obecnej ścieżki. Szczegóły techniczne: Szeroka na 3 m nawierzchnia nowej ścieżki pieszo-biegowej wykonana zostanie od strony wody z zielonej, amortyzującej masy poliuretanowej. Pomiędzy ścieżkami pozostawiony zostanie oddzielający je metrowy, utwardzony pas zieleni. Na pasie zieleni zainstalowane zostaną latarnie LED oraz więcej ławek i śmietników. Wzdłuż ścieżek umieszczone zostaną kamery monitoringu miejskiego. Ścieżki oraz przejścia przez nie zostaną wyraźnie oznakowane, pojawią się także tablice informacyjne. W miejscach, gdzie ścieżki przebiegać będą blisko wody zainstalowane zostaną barierki ochronne. Dla zainteresowanych pieszo-biegowe nawierzchnie poliuretanowe poza stadionami lekkoatletycznymi sprawdzają się już między innymi w Łodzi (ścieżka biegowa w parku na Zdrowiu) oraz w Dubaju (Jumeirah Corniche).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wileńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ścieżka wzdłuż północnego brzegu Jeziora Maltańskiego od tablicy wyników wzdłuż Term Maltańskich do śluzy na Cybinie.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania jak również liczni goście z Polski i z zagranicy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jezioro Maltańskie to niewątpliwie wizytówka Poznania i miejsce cenione przez pieszych, biegaczy i rowerzystów. Cieszy widok tłumów uprawiających sport i odpoczywających na świeżym powietrzu, martwi jednak panujący chaos komunikacyjny prowadzący do nieporozumień. Po 27 latach od rewitalizacji terenów wokół jeziora czas na kolejną rewolucję! Istniejąca ścieżka (zwłaszcza po stronie północnej) jest zbyt wąska aby bezpiecznie pomieścić wszystkich zainteresowanych. Jej twarda asfaltowa nawierzchnia nie sprzyja biegaczom stanowi natomiast dobrą bazę dla wydzielonej trasy rowerowej. Dobudowanie drugiej amortyzującej ścieżki pieszo-biegowej oraz oświetlenie i monitoring całości pozwolą wszystkim w bezpieczny i zdrowy sposób korzystać z uroków Malty.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (ok. 3000 m2). 1 200 000
Instalacja 20 ławek i śmietników (co ok. 50 m). 60 000
Instalacja 100 latarni LED (co ok. 20 m). 300 000
Ułożenie kanalizacji kablowej dla kamer monitoringu miejskiego (ok. 1,2 km). Miejsce przyłączenia Termy Maltańskie. 150 000
Instalacja 4 obrotowych kamer monitoringu miejskiego wraz ze sprzętem umożliwiającym nagrywanie materiału wideo. 140 000
Oznakowanie ścieżek, pas oddzielający, odwodnienie, tablice informacyjne, barierki 150 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Dubaj Dubaj.jpg
Malta Malta.png
Łódź lodz.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Łabęda

Adres email

sciezkimaltanskie@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwa jednostką do zaopiniowania projektu jest Wydział Sportu (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Jarosław Forycki - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Po stronie północnej jeziora z wąskich ścieżek korzystają piesi, rowerzyści i wrotkarze. Nie jest to bezpieczne. Od wielu lat wpływają postulaty o wykonanie drugiej ścieżki.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.