Nastrojowy Ostrów Tumski


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Nastrojowy Ostrów Tumski
Skrócony opis projektu
Zadbanie o nastrojowe oświetlenie w zachodniej części Ostrowa Tumskiego poprzez wymianę lamp ulicznych.
Opis projektu

Ostrów Tumski to wizytówka miasta poznania, miejsce gdzie być może odbył się Chrzest Polski a na pewno spoczywa Mieszko I. Ostrów Tumski po stronie Katedry ma już piękne zdobione lampy oświetleniowe, stąd wieczorny nastrój tego miejsca jest wyjątkowy. Aby dojechać do Katedry od strony miasta trzeba zjechać do części zachodniej przez ulicę Wieżową i Zagórze, jest to również piękna spacerowa pętla o długości ok 2 kilometrów.

Jednak na ulicy Wieżowej i Zagórze lampy uliczne to zwykłe betonowe maszty, jak przy drodze szybkiego ruchu. Kamienice się zmieniły (nowe, odnowione), nad Wartą jest piękny park, chodniki są równe a lampy jakby z innej epoki.

Proponuje się wymianę 21 betonowych lamp ulicznych na 21 stylizowanych, pięknych lamp, dostosowanych do wzoru lamp znajdujących się obok katedry. Lampy będą ciepłym, nastrojowym światłem. Wymianie podlegać mają lampy przy ulicy Wieżowej - wzdłuż rzeki Warta oraz przy ulicy Zagórze - na całej długości. Źródłem światła będzie technologia led.

Czy w Poznaniu nie brakuje klimatycznych miejsc? czy nie warto rozszerzyć piękna uliczek wokół Katedry na pozostałą cześć wyspy?

Zagłosuj jeśli lubisz piękno, Zagłosuj jeśli lubisz ekologię Lub po prostu zagłosuj ;-)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Wieżowa (nad wartą), ul. Zagórze (cała)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Wieżowa (nad Wartą), ul. Zagórze (cała)
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy lubiący, pięknie oświetlone, klimatyczne uliczki. Mieszkańcy miasta Poznania Turyści goście

Mieszkańcy Ostrowa Tumskiego Miasto Poznań - oszczędności na energii

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktualnie wymienione jest oświetlanie w okolicy Katedry (cześć wschodnia wysypy). Oświetlenie części zachodnie jest niejako zapomniane, stoją tam lampy stare betonowe. Ulica zagórze i wieżowa są bezpośrednim ciągiem komunikacyjnym wokół wyspy i Katedry. Z niewiadomych przyczyn przy Katedrze lampy są piękne stylowe, na pozostałych ulicach nie. W ramach projektu wystarczy wymienić już istniejące lampy, nie trzeba instalować nowych.Nowe lampy będą dawać tyle samo światła (podobna wysokość, podobna moc) w technologii led,. Projekt ma więc charakter poprawy wyglądu ulica jak i oszczędności w energii elektrycznej.

Zapraszamy to obejrzenia wizualizacji i do GŁOSOWANIA!.

Wizualizację wykonano dzięki portalowi firmy Promar.

Wizualizacja ma charakter poglądowy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Lampa stylowa, wysokość 5 metrów, z modułem led 33-59w, jedno ramie - 20 sztuk.Z VAT (23% 110 000
Lampa stylowa, wysokość 5 metrów, z modułem led 33-59w, dwu ramienna - 4 sztuki. Z VAT (23%) 24 600
Wymiana masztu oświetleniowego - 24 sztuki 24 000
SUMA: 158 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
wizualizacja 1 zdj1+.jpg
wizualizacja 2 zdj2+.jpg
wizualizacja 3 -noc zdj3+.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dariusz Przybył

Adres email

dariuszprzybyl@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 158 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla projekt powinien zostac przeanalizowany również przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miejskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Jankowski Zbysław, Jaśkowiak Elżbieta, Jeliński Karol, Kałużny Krzysztof, Knasiecki Marek, Leś Zenona, Mura-Waraczewska Tatiana, Nachaczewska Anna, Pawełczyk Paweł, Suchora Ewa, Urbańska Beata, Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.