Obudź smartfonowe zombie!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Obudź smartfonowe zombie!
Skrócony opis projektu
Instalacja w chodnikach przy przejściach dla pieszych listew ledowych ostrzegających czerwonym i zielonym światłem
Opis projektu

Projekt zakłada instalację listew ostrzegających pieszych, którzy nie podnoszą wzroku w kierunku sygnalizacji świetlnej. Coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i nie zwraca uwagi na światła. Według holenderskich badań z ub. roku 17 proc. pieszych przeglądało smartfony. Przede wszystkim były to osoby w wieku do 35 lat. Jeżeli spoglądają na smartfon, najprawdopodobniej spojrzą też na ziemię, gdzie można zainstalować listwę świetlną. Składa się ona z paska z poliwęglanu z oświetleniem diodowym LED. Pasek jest długości ok. 150 cm i może być umieszczony na chodniku. Jest połączony z instalacją sygnalizacji świetlnej i równocześnie z nią zmienia kolor na zielony i czerwony. Pilotażowo ten system został już zamontowany w holenderskiej miejscowości Bodegraven, podobny funkcjonuje tez w niemieckim Augsburgu. W Poznaniu należałoby zamontować listwy w miejscach, gdzie krzyżuje się ze sobą intensywny ruch pieszych z szybko przejeżdżającymi samochodami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Powinny one być montowane na przejściach w dzielnicach Stare Miasto, Jeżyce i Nowe Miasto na skrzyżowaniach z dużym ruchem samochodowym i pieszym.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowania jezdni dwupasmowych, które przekracza wielu pieszych. Przede wszystkim przy punktach przesiadkowych. Ostateczna lokalizacja winna być skonsultowana z pomysłodawcą projektu oraz właściwymi radami osiedli.
Potencjalni odbiorcy projektu

Piesi i pozostali uczestni ruchu drogowego

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zjawisko korzystania ze smartfonów podczas przekraczania jezdni będzie narastać. W odpowiedzi na to pojawiają się nawet pomysły wprowadzenia sankcji za takie zachowanie do kodeksu drogowego. Zdaniem wnioskodawcy to nie jest odpowiednia droga rozwiązania problemu - właściwe jest dodatkowe ostrzeganie pieszych.


notatka GP 10.07.17: po konsultacji z jednostką merytoryczną wnioskodawca zrezygnował ze wskazywania konkretnych lokalizacji listew LED przed przejściami dla pieszych. Zgodnie z wolą Wnioskodawcy powinny one być montowane na przejściach w dzielnicach Stare Miasto, Jeżyce i Nowe Miasto na skrzyżowaniach z dużym ruchem samochodowym i pieszym.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup listew 500 000
Montaż listew na tych skrzyżowaniach 150 000
SUMA: 650 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
fotografia listwy świetlnej z Bodergraven lichtlijn.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Błażej Wandtke

Adres email

blazej.wandtke@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 650 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.