Sportowe Żegrze II


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Sportowe Żegrze II
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie drugiej i ostatniej części kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Żegrzu.
Opis projektu

Projekt Sportowe Żegrze II zakłada budowę na terenie JRG nr w Poznaniu dalszej części urządzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym, które będą otwarte dla mieszkańców przez większą część dnia (jedynie rano będą z części urządzeń korzystać strażacy). Należy podkreślić, że jest to spójny i przemyślany projekt, będący pewną kontynuacją i zarazem zakończeniem projektu Sportowe Zegrze z roku 2016. Z PBO 17 zostanie wybudowana część – duże bosko wielofunkcyjne, dość skromna siłownia, może jedna bieżnia, trochę zieleni i ogrodzenie zewnętrzne. Przygotowywany obecnie projekt uwzględnia jednak wiele innych elementów, które z powodu ograniczeń finansowych nie mogą zostać wybudowane ze środków z PBO 17. Dlatego też na kompleksowe dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze podobnej kwoty co rok termu. Dzięki temu powstanie drugie, mniejsze boisko, bardziej rozbudowana siłownia, teren zostanie oświetlony, zamontowany zostanie monitoring, dodatkowe ogrodzenia wewnętrzne, powstanie większa bieżnia (3 tory), parking dla mieszkańców, plac zabaw i zostanie posadzona lepszej klasy zieleń.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Bobrzańska 6, 61-248 Poznań, teren Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb Żegrze, arkusz 32, działka 3/6.
Potencjalni odbiorcy projektu

Przede wszystkim mieszkańcy Żegrza (spółdzielczych osiedli Stare Żegrze, Orła Białego i Polan oraz terenów przyległych), w mniejszym stopniu także mieszkańcy Chartowa i Rataj, a także w godzinach porannych strażacy z JRG nr 7.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W zeszłym roku w ramach PBO 17 wybrany został przez mieszkańców do realizacji projekt na kwotę 450.000 „Sportowe Żegrze”. W tym roku zostanie stworzony kompleksowy projekt (zajmuje się tym aktualnie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP), obejmujący pożądany stan docelowy boiska i jego otoczenia, a więc zakres znacznie szerszy niż pierwotnie zakładany w zeszłorocznym projekcie. Uwzględnione zostaną dodatkowo takie elementy jak oświetlenie, monitoring, dodatkowe ogrodzenia, bieżnia, parking dla mieszkańców, plac zabaw i drugie mniejsze boisko. Dzięki temu będzie to projekt kompleksowy, zagospodarowujący całość wolnego terenu. Należy przypomnieć, że na rok 2018 zaplanowano realizację projektu z PBO 17. Całość projektu będzie opiewać na kwotę ponad 900.000 PLN. Dlatego żeby stworzyć pełny kompleks sportowy potrzeba jeszcze ok. 490.000 PLN. Co ważne, w tym roku projekt będzie zrealizowany, więc w przypadku akceptacji w głosowaniu w ramach PBO 18,cała infrastruktura będzie mogła zostać zrealizowana w 2018 roku bez dodatkowych nakładów finansowych w kolejnych latach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko 180 000
Oświetlenie 50 000
Ogrodzenia 50 000
Monitoring 30 000
Plac zabaw 70 000
Parking - 70 000 PLN Otoczenie i pozostała infrastruktura - 40 000 PLN 110 000
SUMA: 490 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda WIelkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 2016_Pismo_BOISKO_Prezydent.pdf
Wstępny projekt Sportowe Żegrze SKAN BOISKA.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Zbyszewski

Adres email

pzbyszewski@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.