Place treningowe street workout na Łazarzu


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Place treningowe street workout na Łazarzu
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę ogólnodostępnych miejsc treningowych do Street Workoutu na poznańskim Łazarzu
Opis projektu

NOTATKA GP: 5/10/2017 - projekt zostanie zrealizowany w wyniku rozstrzygniętego przetargu zakończonego po okresie opiniowania projektów PBO18, dot. modernizacji basenu w Parku im. J.Kasprowicza przy Arenie i zagospodarowania terenu wraz z budową toru do street workoutu i boiska do koszykówki ze środków niezależnych od PBO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt budowy placu do Street Workout'u zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia kompleksowego treningu całego ciała przy użyciu drążków oraz kółek gimnastycznych, drabinek oraz poręczy. Place te cieszą się w Polsce coraz większą popularnością , natomiast w Poznaniu odczuwa się bardzo duży deficyt miejsc przystosowanych do tego typu aktywności. Realizacja opisanej w projekcie inwestycji, we wskazanej lokalizacji, spowoduje, że będą to jedyne obiekty usytuowany w bezpośredniej okolicy ścisłego centrum, idealnie wpisujące się w zieleń Parku Kasprowicza - miejsc, które na trening wybiera coraz więcej osób. Doskonały dojazd do tego parku umożliwia dotarcie nie tylko okolicznych mieszkańców ale też wszystkich osób z Poznania i okolic.

Place treningowe są również doskonałym rozwiązaniem dla licznie przybywajacych na teren Parku Kasprowicza "biegaczy", którzy mogliby uzupełnić swój trening o elementy stretchingu na drabinkach oraz ćwiczenia wzmacniające na drążkach. Plac spełni także oczekiwania policjantów, strażaków czy żołnierzy, którzy w wolnym czasie, będą mogli kompleksowo doskonalić tam swoją sprawność fizyczną.

Bezpośrednie otoczenie urządzeń będzie w 100% bezpieczne dla ćwiczących z racji zastosowania podłoża z miękich płyt EPDM takich jakie możemy spotkać na placach zabaw.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza (bezpośrednie okolice areny)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Kasprowicza (bezpośrednie okolice hali Arena)
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami tego projektu jest bardzo szeroka grupa osób: mężczyźni i kobiety, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy chętnie spędzają czas wolny na aktywności fizycznej. Plac jest dostosowany zarówno do potrzeb amatorów, którzy dopiero poznają zalety treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Street Workout to dyscyplina, która poza zbudowaniem placu, nie wymaga żadnego nakładu finansowego ani specjalnych umiejętności. Każdy może spróbować swoich sił, doskonalić swoje umiejętności i zwiększać sprawność fizyczną. Obecnie na terenie Łazarza nie ma żadnego placu, gdzie dorośli i młodzież mogliby kompleksowo wykonać trening funkcjonalny. Zamiast tego bezskutecznie "okupują" place zabaw dla dzieci. "Street workout" to prężnie rozwijający się nurt w sporcie, który dzięki swojej przystępności a zarazem atrakcyjności przyciąga rzesze zwolenników z różnych grup społecznych. Plac taki pozwoli propagować naturalny dla organizmu sposób budowania sylwetki i sprawności fizycznej.

notatka GP: negatywna rekomendacja Palmiarni Poznańskiej dla lokalizacji w Parku Wilsona. Zdaniem jednostki park jest obiektem zabytkowym, z zakazem wstępu na trawniki, brakuje również monitoringu koniecznego do właściwego utrzymania obiektu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Komplet urządzeń wraz z montażem 34 440
Przygotowanie terenu pod plac do ćwiczeń 9 840
Bezpieczna nawierzchnia (płyty EPDM) 49 693
Tablica z regulaminem oraz instrukcją ćwiczeń 1 476
Transport (984 zł x 2 obiekty) 984
Przygotowanie projektu, nadzór budowy 3 690
SUMA: 100 123
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja Bobywatelski.png
Szczegółowy opis obiektu, dane techniczne Bud_et Obywatelski 2018.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

BARTOSZ MATUSZYK

Adres email

matuszykb@gmail.com

Telefon

791932495

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Władającym terenem Parku Kasprowicza są POSiR (Wydział Sportu), natomiast Parkiem Wilsona Palmiarnia Poznańska (Wydział Gospodarki Komunalnej).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak 29.06.2017

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: analiza wykorzystania terenu Parku dokonana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną pozwala na realizację projektu, ale tylko i wyłącznie na podłożu naturalnym np. trawiastym. Nie ma możliwości zrealizowania tych projektów na podłożu utwardzonym z płyt EPDM.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 123 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 59 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.