Pływający plac zabaw nad Maltą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pływający plac zabaw nad Maltą
Skrócony opis projektu
Pływający Plac Zabaw nad Maltą okres działania od 15.06 do 31.08 (w latach: 2018-2022)
Opis projektu

Pływający Plac Zabaw przy kąpielisku Jeziora maltańskiego. Czynny od 15 czerwca do końca sierpnia w latach 2018-2022

NOTATKA GP: 14/08/2017 doprecyzowano z pełnomocn.wniosk. koszty projektu oraz załączniki (info w GP)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wiankowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

kąpielisko Jezioro Malta
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Miasta Poznania w szczególności mieszkańcy Rataj

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest popularyzacja rekreacji wodnej, wypełnienie czasu wolnego wszystkim spędzającym lato w mieście. Liczymy również, że nasz projekt zachęci innych do działania. Mamy nadzieję, żę dzięki tej inwestycji Malta wzbogaci się o kolejne usugi, pobudzi ducha rekreacji, wypoczynku nad wodą oraz podniesie sprawnosć fizyczną mieszkańców.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kontener z zapleczem, szafki, wieszaki, ogrodzenie, plaża, tablice, mata-zejście do wody- 50 000
Wyposażenie ratowników, sprzęt ratunkowy, łączność, tuba - 15 000
Łódź z silnikiem 10KW z wyposażeniem ratunkowym koło, rzutka, 5 kapoków- 25 000
Kontener socjalny – stróżówka z wyposażeniem- 20 000
Pływający Plac Zabaw nad Maltą 830 266
SUMA: 940 266
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 264 500
Dodatkowe załączniki
Zał.1 za_cznik1.jpg
Zał.2 za_cznik2.jpg
Zał.3 za_cznik3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maja Kaźmierska

Adres email

maja.kazmierska@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu; Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Jarosław Forycki - POSiR;
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 940 266 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 264 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 940 266 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 264 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Anholcer, Artur Antczak, Aleksandra Besz, Maciej Cegła, Wojciech Chudy, Marzena Cieloszyk, Grzegorz Cwojdziński, Maria Dziamska, Przemysław Karlikowski, Ryszard Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Maciej Szymański, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.