Zielone światło dla Radojewa i Moraska


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Zielone światło dla Radojewa i Moraska
Skrócony opis projektu
Przebudowa skrzyżowania ulicy Radojewo i ul. Jaśkowiaka. Budowa sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
Opis projektu

Propozycja ta ma na celu poprawę płynności ruchu na tej krzyżówce. Ważnym celem jest też zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ulicę (dojście do przystanków autobusowych).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie ulic Radojewo (przedłużenie Naramowickiej) i ul. Jaśkowiaka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

https://www.google.pl/maps/place/Franciszka+Ja%C5%9Bkowiaka,+61-680+Pozna%C5%84/@52.4894206,16.9415582,19z/data=!4m5!3m4!1s0x470442c673f335e9:0x742f39555baca4f4!8m2!3d52.4896938!4d16.9416874
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy kierowcy poruszający się w tym rejonie Poznania. Odbiorcami, dla których szczególnie jest dedykowany ten projekt są okoliczni mieszkańcy. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzyżówka ulicy Radojewo (przedłużenie Naramowickiej) i ulicy Jaśkowiaka jest niebezpiecznym skrzyżowaniem. W jego obrębie nie ma chodników z prawdziwego zdarzenia (są tylko dwa dojścia do przystanków). Kierowcy nie zważają tam na ograniczenie prędkości. Na długiej prostej rozpędzają się maksymalnie. Wyprzedzają na podwójnej linii ciągłej. Natężenie ruchu jest duże. Oprócz samochodów osobowych, jeżdżą tamtędy autobusy, ciężarówki i duże ilości śmieciarek (na wysypisko w Morasku). Namalowana na ulicy zebra w takich warunkach nie gwarantuje pieszemu bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniu często dochodzi do stłuczek i wypadków. Codziennie tworzą się korki. Kierowcy niechętnie przepuszczają samochody skręcające

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt + budowa sygnalizacji świetlnej 350 000
projekt + budowa chodnika 50 000
odgrodzenie przynajmniej części chodnika od jezdni 15 000
Utworzenie zatoczki przy przystanku autobusowym ( w kierunku do Radojewa, Biedruska i Murowanej Gośliny 50 000
SUMA: 465 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Monika Miłkowska-Psuja

Adres email

psuja@tlen.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej wynika zoceny zasadności. Głównym jej kryterium jest ocena bezpieczeństwa wynikająca z zaistniałych kolizji i wypadków. Na tym skrzyżowniu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. zaistniała 1 kolizja. Ponadto należy stwierdzić, że każdorazowo należy szukać innych rozwiązań poprawiających brd (oznakowanie pionowe i poziome), a instalacja sygnalizacji jest rozwiązaniem ostatecznym, które jednak może generować znaczące utrudnienia dla ruchu (szczególnie na wlotach głównych). Szacowany koszt budowy sygnalizacji to ok 550.000,00 zł. W chwili obecnej jest zlecany projekt koncepcji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Radojewo i Jaśkowiaka, w związku z czym projekt jest rekomendowany negatywnie (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c oraz Rozdział 3/pkt 6/lit d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 465 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.