Weźmy sąsiedztwo w swoje ręce "PierwszyKrok"


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Weźmy sąsiedztwo w swoje ręce "PierwszyKrok"
Skrócony opis projektu
Mieszkaniec zgłasza pomysły na upiększenie swojego sąsiedztwa,a pozostali mieszkańcy wpłacają "cegiełki". Miasto realizuje pomysł.
Opis projektu

"Weźmy sąsiedztwo w swoje ręce" jest pomysłem kierowanym do każdego Poznaniaka, który chce, aby miejsce, w którym mieszka było co najmniej tak piękne jak Park Sołacki :). Porządek, piękne rabaty roślinne, skwery zieleni, ławki, place zabaw, siłownie seniora i wiele innych miejsc, w których pracujący, dzieci, czy też osoby starsze będą mogły wypoczywać. Aktualnie, z uwagi m.in. na praktyki niektórych deweloperów, którzy nie przewidują na swoich osiedlach miejsc rekreacji (lub są w bardzo małych rozmiarach) mieszkańcy Poznania są coraz częściej zmuszani wsiadać w auto, aby dojechać do najbliższego placu zabaw czy tez skweru zieleni z ławkami. Z kolei istnieje wiele miejsc na naszych osiedlach, które można wykorzystać do stworzenia oaz relaksu dla dzieci, dla osób starszych, czy też pracujących, aby mogły odpocząć w pobliżu swojego domu w miłym otoczeniu. "Weźmy sąsiedztwo w swoje ręce" wychodzi z założenia, że osoby mieszkające na danym terenie najlepiej znają potrzeby swojego miejsca i najlepiej potrafią o nie zadbać, aby przejeżdżając przez ich okolice, każdy mówił "chciałbym tutaj zamieszkać".

Aby Poznaniacy mogli wziąć sąsiedztwo w swoje ręce chcemy stworzyć platformę internetową, na której każdy Poznaniak będzie mógł zgłaszać swoje pomysły na upiększenie swojego sąsiedztwa np. stworzenie rabat roślinnych między ulicami a chodnikami, budowę chodnika, stworzenie w miejscach zaniedbanych pięknych skwerów zieleni. Będzie to również miejsce na organizowanie sąsiedzkich akcji np. wspólnego sprzątania terenu naszych osiedli czy też kiermaszu osiedlowego jaki zorganizowała Asia z o.Batorego. Po formalnym zatwierdzeniu pomysłu przez Miasto Poznań na każdy z pomysłów mieszkańcy Poznania mogą zagłosować dając swoją "cegiełkę" pieniężną lub swój czas na realizację tego pomysłu. W przypadku gdy dany projekt zbierze wymagane środki finansowe Miasto Poznań zrealizuje dany pomysł.

I tak poświęcając chwilę na zgłoszenie pomysłu mamy szansę uruchomić proces, który zmieni rzeczywistość tuż obok nas, w naszym coraz piękniejszym sąsiedztwie.

Wystarczy Twój pierwszy krok, aby czynić sąsiedztwo lepszym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy Poznania stają się coraz bardziej anonimowi i z uwagi na angażującą pracę brakuję im czasu, aby podejmować czasochłonne działania społeczne wspólnie z sąsiadami, które mają na celu poprawę życia w miejscu, w którym mieszkają. Ten projekt ma dać szansę kreatywnym Poznaniakom, aby jednym krokiem tj. podzieleniem się swoim pomysłem na upiększenie swojego sąsiedztwa mogli rozpocząć proces, który wdroży ich pomysł w życie.

Tym sposobem Poznaniacy mogą realnie wpływać na jakość swojego życia, czując przy okazji ogromną satysfakcję z bycia inicjatorem działań, które przyczyniają się do lepszego jutra swojego sąsiedztwa. Natomiast Miasto nie będąc ograniczone finansowaniem może wspierać organizacyjnie swoich mieszkańców, aby Poznań był miastem wartym poznania z uwagi na ludzi, którzy w nim mieszkają, ludzi którzy zmieniają swoje miasto na lepsze.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stworzenie platformy internetowej obsługa techniczna 140 000
Obsługa platformy internetowej w pierwszym roku (wdrożeniowym): techniczna merytoryczna 70 000
Promocja platformy internetowej 80 000
SUMA: 290 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 85 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Patrycja Jarus

Adres email

jarus.patrycja@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zaproponowane w projekcie rozwiązanie powiela mechanizm partycypacji leżący u podstaw działania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i prowadzonych przez Miasto Poznań procesów konsultacji społecznych. Zaproponowane we wniosku działania miałyby się odnosić do terenów osieli, będących własnością spółdzielczą, co nie jest zgodne z Zasadami PBO18, Rozdz. II, pkt 11b). Obecnie Miasto prowadzi działania koncepcyjne, mające na celu powstanie i wdrożenie nowej platformy partycypacji, gdzie przewidziane są opisane w projekcie działania.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 290 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 85 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.