Boisko piłkarskie na Ławicy


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Boisko piłkarskie na Ławicy
Skrócony opis projektu
Utworzenie centrum sportowo-kulturalnego w centrum Ławicy, po północnej stronie ulicy Modrzejewskiej
Opis projektu

Ma to być obiekt użyteczności publicznej dla mieszkańcó Ławicy oraz przyległych osiedli w rejonie. W zamierzeniu ma to być boisko piłkarskie zbliżone wielkością do boiska pełnowymiarowego lub właśnie takie ale bez oświetlenia, ze względu na późniejsze koszty utrzymania obiektu. Boisko w przyszłości ma posiadać zaplecze socjalne z doprowadzonymi mediami w postaci wody, kanalizy, prądu. Zaplecze ma posiadać niewielką szatnię, nattryski, umywalki, WC oraz biuro. Zlokalizowane ma być na działce: obręb 38 ark.14, dz. 3/92, będącej we władaniu miasta Poznania na terenie osiedla Ławica. W południowej jej części znajduje się obszar przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na sport, rekreację, usługi. Nie ma tam problemu z doprowadzeniem wody i kanalizy według ustnych informacji Aquanetu, bo te media przebiegają właśnie wzdłuż ul. Modrzejewskiej na południowym skraju działki. Najkorzystniejsze zlokalizowanie obiektu będzie wzdłuż osi północ-południe. Natomiast prąd według zasięgniętych informacji ustnych niestanowi żadnych problemów dla energetyki jeśli chodzi o podłączenie lb nawet ustawienie odrębnej trafostacji ze względu na potrzebną moc. Można też byłoby zwrócić się do Enei z zaptaniem o możliwość sponsoringu obiektu w jakimś zakresie. Budynek zaplecza należałoby usytuować wówczas na wysokości jednej z bramek przy bocznej linii boiska, a pozostały teren pozostawić wolny do dalszego zagospodarowania w przyszłości pod obiekt kulturalno-usługowy tworzący z boiskiem pewien kompleks dla wszystkich mieszkańcó osiedla.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miastkowska, Modrzejewska, Szeherezady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka obręb 38 ark. 14, działka 3/92
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedla czyli ponad 10 tys. osób zamieszkujących całe os. Ławica i nie tylko.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W uzasadnieniu dla realizacji tego właśnie projektu pragnę podkreślić, żę Łąwica przed rokiem 1989 posiadała komleks sportowo-rekreacyjny. W skład którego wchodziło boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, bieżnia na 60 metrów, bieżnia do trójskoku i skoku w dal, miejsce do rzutu kulą, dyskiem i oszcepem. Wszystko to było do użytku mieszkańców i młodzieży szkolnej. W tej chwili wszystko to zostało zniszcone i rozparcelowane na działki budowlane, a przez środek tego terenu przebiega część ul. Sławińskiej do ul. Bukowskiej. Taki teren należy obecnie przywrócić mieszkańcom ŁĄwicy, która ma już ponad 10 tys. mieszkańcó i dalej się rozrasta. Boisko to służyć ma nie tylko do gry w piłkę ale także jako: miejsce zabaw dla dzieci i mieszkańcó, festyny osiedlowe, imprezy kulturalne, koncerty, gry i zabawy na trawie, spotkania integracyjne mieszkańcó, pokazy zwierząt, konkursy, wystawy plenerowe. Miejsce wspólnych spotkań mieszkańcó z całego rejonu oraz uczniów szkół podstawowych

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa boiska 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
mapa terenu boisko _awica.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Henryk Magdziarek

Telefon

601 715 765

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.