Aktywne Jeże


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Aktywne Jeże
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie całorocznego domu dla rodziny, kultury, nauki i filmowego centrum na Jeżycach.
Opis projektu

Nasza propozycja to ogromne wsparcie dla mieszkańców dwóch historycznych osiedli Poznania. Szeroki wachlarz wydarzeń to przede wszystkim zasługa organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które pragną wyjść do mieszkańców Poznania z ciekawą ofertą. Jesteśmy grupą działającą w 3 sektorze: Instytut Rozwoju Aktywności, Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych, nieformalna grupa seniorów, rodzice z dziećmi, Grupa Kultury Rozruch działających przy Jackowskiego 5/7.

Okres naszych inicjatyw jaki zaplanowaliśmy w naszym pakiecie będzie rozpoczynał się od 1 marca 2018 a zakończy się w grudniu 2018

Na pakiet kultury dla Jeża i mieszkańców św. Łazarza składać się będą 4 filary: Rodzina, Młodzież, Seniorzy i Kultura.

Rodzina: Cykl edukacyjnych filmów dla dzieci, które będzie można zostawić pod okiem opiekunek, a wtenczas rodzice zostaną zaproszeni na warsztaty jak wydobyć potencjał dziecka. Zajęcia z programowania i fotografii dla najmłodszych. Akademia Małego Programisty oraz Akademia Młodego Grafika. Organizacja bezpłatnych zajęć korepetycji z przedmiotów sprawiających najwięcej trudności.

Seniorzy: Spotkania międzypokoleniowe, Kultura dla seniora, Wolontariat kompetencyjny, Dancingi dla seniorów, Aktywizacja społeczna.

Młodzież: Zajęcia nauki poza formalnej z tematyki rozwoju własnego potencjału, naukę prowadzenia projektów, systematyczności, Nauka postaw obywatelskich i społecznych poprzez cykl warsztatów partycypacyjnych. Warsztaty z origami i majsterkowania, Nauka gry na instrumentach muzycznych, Warsztaty tworzenia materiałów filmowych.

Kultura: Udostępnienie sali oraz przestrzeni wernisażowych zarówno w Ogródku - kultury i sztuki, Cykl wernisaży Tkanki Jeża - czyli wszystkich artystów rejonu Jeżyce i Łazarz o tematyce indywidualnej, Nauka malarstwa i fotografii dla mieszkańców Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Jeżyc i Łazarza, Wsparcie dla lokalnych artystów poprzez promocję i udostępnianie narzędzi tworzenia. Wsparcie merytoryczne doświadczonych artystów i fachowa pomoc w budowaniu sieci kontaktów, Cykl Kina pod chmurką - w Ogródku kultury i sztuki wyświetlany przez okres 1.05-30.09.2018.

Wielkim zakończeniem całorocznego funkcjonowania będzie Wigilia w Ogródku - kultury i sztuki dla wszystkich sąsiadów na Jeżycach i Łazarzu. Stworzymy jedną wielką rodzinę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jackowskiego 5/7

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek i teren przyległy do Jeżyckiego Centrum Kultury
Potencjalni odbiorcy projektu

Projekt dedykowany dla mieszkańców Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osiedla Jeżyce i św. Łazarz. W naszym programie jest dużo wydarzeń dla seniorów, młodzieży oraz rodziców z dziećmi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Budynek, którego przestrzeń chcemy wspólnie udostępnić mieszkańcom ma potencjał całorocznego angażowania w różnych dziedzinach. Duże zainteresowanie siedzibą, gdzie mieści się Jeżyckie Centrum Kultury wymaga wsparcia finansowego, które stworzyłoby miejsce dla rodzin z dziećmi, osób starszych, młodzieży oraz twórców lokalnych. Przestrzeń udostępniana nieodpłatnie mogłaby nabrać nowego znaczenia na mapie samorealizacji mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że tak silne działanie sprawiłoby, iż wolny czas mieszkańców Jeżyc czy Łazarza spędzaliby właśnie przy ulicy Jackowskiego.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
dofinansowanie kosztów osobowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, wernisaży , warsztatów, koncertów, projekcji, spektakli, spotkań, kinowych seansów 80 000
dostosowanie obiektu dla rodziców z dziećmi, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami 30 000
remont i dostosowanie sal oraz pomieszczeń dla użytkowania przez artystów, warsztatowców i osób wymagających potrzeb do prowadzenia całorocznych zajęć i wernisaży 40 000
SUMA: 150 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
sala je_.jpg
Miejsce kultury Miejsce spotkan.jpg
Miejsce spotkań StProch059+wm.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Damian Dubina

Adres email

d.dubina@instytutrozwoju.edu.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się co prawda w zasobie nieruchomości Miasta Poznania natomiast nie znajduje się ona we władaniu Prezydenta Miasta - obiekt został udostępniony na podstawie zawartej umowy z ZKZL sp. z o.o podmiotowi prywatnemu. W związku z powyższym, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b Wydział opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja znajduje się co prawda w zasobie nieruchomości Miasta Poznania natomiast nie znajduje się ona we władaniu Prezydenta Miasta - obiekt został udostępniony na podstawie zawartej umowy z ZKZL sp. z o.o podmiotowi prywatnemu. W związku z powyższym, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b Wydział opiniuje projekt negatywnie. Umowa zawarta jest z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-kulturalne a ponadto wskazuje, iż wobec nieruchomości będącej przedmiotem umowy toczy się postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. (Zasady PBO18 rozdz.2 pkt.12a oraz rodz.3 pkt. 6d)
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.