Rowerowe Winogrady: Szelągowska trasa rowerowa


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rowerowe Winogrady: Szelągowska trasa rowerowa
Skrócony opis projektu
Wygodna, asfaltowa trasa rowerowa do Centrum, wzdłuż ul. Szelągowskiej.
Opis projektu

Ul. Szelągowska jest ważną trasą, którą mieszkańcy Winograd jadą rowerem do centrum. Jej stan jest fatalny. Jest wykonana z fazowanej kostki brukowej – nierównej, wyboistej. Krzywa nawierzchnia z fazowanej kostki brukowej jest nie tylko niekomfortowa, ale też niebezpieczna dla zdrowia rowerzystów. Projekt zakłada powstanie w jej miejscu komfortowej, asfaltowej trasy rowerowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szelągowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W miejscu istniejącej drogi dla rowerów
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Winograd i północnych osiedli Poznania, poruszający się rowerem.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drogi rowerowe z asfaltu są najwygodniejsze i najbezpieczniejsze dla rowerzystów. Obecny stan wyboistej, wykonanej z fazowanej kostki brukowej drogi rowerowej na ul. Szelągowskiej został oceniony jako „ zły” podczas inwentaryzacji infrastruktury rowerowej w Poznaniu. Dzięki zastąpieniu krzywej kostki równym asfaltem, rowerzyści będą mogli w dużo lepszych, bezpieczniejszych warunkach poruszać się wzdłuż ul. Szelągowskiej.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 20 000
Wykonanie do wysokości dostępnych środków 480 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Raniszewski

Adres email

karol.ranis@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest dla nas niezrozumiały. Trasa rowerowa na ul. Szelągowskiej istnieje. Absurdalnym wydajesię zmiana nawierzchni z poz-bruku na nawierzchnię asfaltową. Tą trasę z uwagi na swój przebiegmożna uznać za wzorcową, odgrodzoną od ruchliwej ulicy wysoką zielenią. Jest to jeden zbezpieczniejszych odcinków rowerowych, jednakże bardzo rzadko wykorzystywany przez rowerzystów.Częściej widzi się rowerzystów na trasie równoległej, poniżej bezpośrednio nad Wartą lub jadącychchodnikiem, po przeciwnej stronie ulicy. Dowodem są kolizje drogowe spowodowane przezrowerzystów z pieszymi i wyjeżdżającymi z posesji samochodami (dokumentacja w Policji, jak równieżmasa skarg od mieszkańców ul. Szelągowskiej).Istniejąca droga rowerowa nie wymaga nawet specjalnego remontu. Dodatkowym argumentem przeciwzgłoszonemu projektowi jest planowana przebudowa ul. Szelągowskiej, w związku z planowaną liniątramwajową w tej ulicy. Wydaje się więc, że w tej sytuacji szkoda cokolwiek zmieniać, tworzyć skoro nie wiemy, jak faktycznie będzie wyglądał projekt tej ulicy. Dodatkowe uwagi do podanych kryteriów: 1. Projekt nie jest funkcjonalny ponieważ droga rowerowa istnieje. 2. Projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą, bo ścieżka rowerowa jest. 3. Projekt nie wpłynie na zmianę otoczenia, bo nie jest w stanie niczego zmienić. 4. Projekt jest zwykłą fanaberią. Zmiana nawierzchni to wyrzucanie pieniędzy przy perspektywie przebudowy ul. Szelągowskiej. Jeśli jakiś rowerzysta odczuwa dyskomfort podczas przejazdu, to powinien skorzystać z nowej, równoległej trasy nad Wartą.
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.