Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań
Skrócony opis projektu
Nowe trasy, skróty rowerowe (Słoneczna, Marcelińska), samoobsługowe stacje naprawcze (Promienista, Grunwaldzka), stojaki na Grunwaldzie.
Opis projektu

I STACJE NAPRAWY ROWERÓW MIEJSKICH

Dwie bezpłatne stacje z zestawem narzędzi i pompką

 1. skrzyżowanie Grunwaldzkiej i Grochowskiej

 2. Promienista na wysokości Newtona

II WAŻNE ROWEROWE UŁATWIENIA

 1. Przejazd rowerowy w ciągu ul. Słonecznej w poprzek Grochowskiej Uspokojona ul. Słoneczna może być dla wielu osób świetną alternatywą w dojazdach do centrum! Rozwiązanie wymaga wyłącznie wybudowania rowerowego azylu na środku Grochowskiej wraz z odpowiednim oznakowaniem

 2. Droga rowerowa na Marcelińskiej między Rycerską a Bułgarską Bardzo potrzebna droga dla rowerów po południowej stronie Marcelińskiej między alejką na końcu Rycerskiej (dopuszczenie tam ruchu rowerów) a drogą rowerową na Bułgarskiej

III STOJAKI

Ustawienie 85 stojaków na wszystkich grunwaldzkich osiedlach z uwzględnieniem miejsc, które odwiedza się najczęściej: lokalnych sklepów, punktów usługowych, budynków publicznych. 37 stojaków postawionych ma być przy grunwaldzkich szkołach.

Podział stojaków między osiedla (zgodnie z potrzebami): 35 stojaków na os. Grunwald Północ, 10 na Starym Grunwaldzie, 40 stojaków na os. Grunwald Południe.


NOTATKA GP: 21/06/2017 przekazano do dodatkowej opinii MPU na prośbę ZDM

NOTATKA GP 30/06/17: po konsultacji z ZDM-em wprowadzono zmiany w projekcie (rezygnacja ze stacji rowerów i podłączenia Opalenickiej do drogi dla rowerów na ul. Przybyszewskiego)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice osiedli Grunwald Północ, Grunwald Południe i Stary Grunwald

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegóły podane w pełnym opisie i w załączniku
Potencjalni odbiorcy projektu

Z rozwiązania skorzystają mieszkańcy Grunwaldu: zarówno osoby poruszające się na rowerach rekreacyjnie, jak i na co dzień.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Grunwaldzie na rowerze. Rowerowe ułatwienia otwierają nowe możliwości jazdy, pozwolą skrócić trasę i ominąć ruchliwe ulice.

Stojaki ustawione są w miejscach, gdzie brakuje ich najbardziej. Łatwiej będzie przystanąć, żeby zajrzeć do lokalnych sklepów, punktów usługowych, zachęcą do dojazdów rowerem do szkół.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
85 stojaków (niektóre z utwardzeniem) 45 000
Dwie stacje naprawy rowerów (zakup, montaż i roczny serwis) 10 000
Przejazd rowerowy w ciągu ul. Słonecznej w poprzek Grochowskiej (azyl i oznakowanie) 140 000
Droga rowerowa na Marcelińskiej między Rycerską a Bułgarską (ddr i chodnik) oraz dopuszczenie ruchu rowerów na alejce między Rycerską a Marcelińską. Przy oszczędnościach w innych pozycjach możliwa dodatkowa aranżacja tego miejsca. 305 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Rozpiska dokładnych lokalizacji 85 stojaków rowerowy-grunwald-lokalizacje-stojakow.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tadeusz Mirski

Adres email

tadeuszmirski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt potrzebny i spójny z Programem Rowerowym Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie, na posiedzeniu zarządu w dniu 4.09.2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Arkadiusz Turkiewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.