Sportowa Starołena.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Sportowa Starołena.
Skrócony opis projektu
Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego pomiędzy ul. Forteczną/ Pstrowskiego/ Okopową.
Opis projektu

Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną/ Pstrowskiego/ Okopową, na potrzeby mieszkańców miasta Poznania, w szczególności: Starołęki Małej, bloków przy ul. Unii Lubelskiej, nowych bloków przy ul. Śliskiej, Minikowa/ częściowo Marlewa. W rejonie tym nie mam żadnego obiektu na którym mogły by ćwiczyć i bawić się dzieciaki czy dorośli. Kompleks składał by się z placu zabaw z wieloma atrakcjami, boiska do siatkówki/koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 50m x 35m, pawilonu szatniowo- sanitarnego oraz siłowni zewnętrznej wraz z częścią rekreacyjną, dającą możliwość organizowania wspólnych spotkań czy festynów sportowych. Całość była by ogrodzona, oświetlona i monitorowana. Nowe nasadzenia i możliwie maksymalne odseparowanie zielenią kompleksu od sąsiednich działek oraz elementy małej architektury dopełniły by dzieła. Teren- działka obr/ark 11/07 działka 67/11 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod sport i rekreację (US) i należy do Miasta Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Forteczna/ Pstrowskiego/ Okopowa- Starołęka Mała. Obr/ark 11/07 działka 67/11

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przewidziany w MPZP na funkcję sportowo- rekreacyjną, obecnie zaniedbany i zarośniety.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania, głównie: Starołęki, Żegrza (bloki przy ul. Unii Lubelskiej, Falistej, Śliskiej, Czystej), Minikowa, Marlewa. Dodatkowo, ze względu na dobre skomunikowanie (pętla tramwajowa Starołęka, linia 65 z Rataj) możliwe miejsce zajęć dla mieszkańców z całego miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w promieniu trzech kilometrów od lokalizacji nie ma żadnego obiektu sportowo- rekreacyjnego czy normalnego palcu zabaw. W tej części miasta pomimo iż rozwija się ona dynamicznie, między innymi poprzez budowę nowych bloków w rejonie ul. Śliskiej czy planowanych inwestycjach na terenach po PFMŻ, nie ma żadnego miejsca przeznaczanego dla mieszkańców. Istnieje kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej na Minikowie ale jest on notorycznie zajęty (co świadczy o dużej potrzebie tego typu) i oddalony od proponowanego miejsca o ok. 3 km.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty ziemne podbudowa, przygotowanie terenu pod inwestycję, uporządkowanie zieleni, wyrównanie, niezbędne media, nasadzenia kompensacyjne, drenaże/ odwodnienie. 400 000
Zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej z malowaniem linii 1800m2 x 170zł, nawierzchnia poliuretanowa - pełen montaż, i malowanie linii 700 x 155zł , nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw 350 x 150 zł, nawierzchnia przy siłowni zewnętrznej- płyta ażurowa z trawą 700m x 100zł 450 000
Budynek sanitarno-szatniowy 80m x 2500zł 200 000
Oświetlenie boisk - 8 projektorów na 4 masztach, (4x 10 000zł), ogrodzenie (1200m), piłkochwyty, monitoring, chodniki. 250 000
Urządzenia dla placu zabaw (100 000 zł), Siłownia zewnętrzna i urządzenia rekreacyjne (80 000zł) oraz sprzęt sportowy (słupki, bramki, kosze itp.- 25 000zł) mała architektura, ławki, kwietniki, nasadzenia buforowe. 250 000
Projekt budowlany, wykonawczy, pozwolenia na budowę, badania geologiczne, nadzór inwestorski i autorski oraz inne niezbędne formalności i nadzory. 400 000
SUMA: 1 950 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Mapa z planem sytuacyjnym. Boisko Staro_eka du_e.jpg
Działka sip boisko.jpg
Miejscowy plan zagospodarowania MPZP Staro_ka 1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Szymon Rakowski

Adres email

szymon.rakowski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na zawarte umowy dzierżawy na nieruchomości miejskiej negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na zawarte umowy dzierżawy na nieruchomości miejskiej negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.