Budowa torów "pumptrack" w parku Kasprowicza


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Budowa torów "pumptrack" w parku Kasprowicza
Skrócony opis projektu
Projekt zakłąda budowe 2 parków typu pumptrack na terenie Parku Kasprowicza.
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie dwóch parków typu pumptrack - jednego mniejszego i łatwiejszego dla dzieci, oraz większego i trudniejszego dla młodzieży i dorosłych

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Kasprowicza
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież i dorosśli aktywnie spędzający czas z terenów dzielnicy św. Łazarz Grunwald

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zakłada rozwinięcie idei Parku Kasprowicza jako miejsca w którym mieszkańcy mogą spędzić aktywnie czas. Da on dzieciom jak i dorosłym możliwość rozwoju fizycznego na rowerach, rolkach i hulajnogach itp. niedaleko miejsca ich zamieszkania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Tor dla dzieci - 40 000 zł Tor dla mlodzieży / dorosłych - 60 000 zł 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Kasprzak

Adres email

matkasprzak@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Sportu..
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień Dobry Zgłaszam moje odwołanie do negatywnej decyzji w sprawie akceptacji projektu Budowy torów typu "pumptrack" w parku Kasprowicza z PBO2018 , projekt nr. 236. Tor tego typu jest w tym miejscu dla tego tak istotny ponieważ inne najbliższe pump tracki znajdują się na os. Zwycięstwa labo Rusałki, co jest znaczną odległością w szczególności dla dzieci. Obiekt tego typu wprowadził by miejsce na zabawę i ćwiczenia które zazwyczaj odbywają się w terenach leśnych. Celem tego projektu nie jest stworzenie toru pumptrack kosztem Centrum Sportów Wrotkarskich ani kosztem planowanej pływalni. Dla toru proponuje dokładniejsza lokalizację 52.394251, 16.888472 czyli wolną przestrzeń między parkingiem na Reymonta, blokami na ul. Chociszewskiego od południa i fundamentów nieukończonego lodowiska północy. Pływalnia powinna być umieszczona jak najbliżej obecnej pływalni letniej w taki sposób aby tworzyła otwartą przestrzeń z basenem letnim w Parku Kasprowicza (np. w taki sposób jaki ma to miejsce na termach. W ten sposób osoby wypoczywające na basenach w okresie letnim zyskały by dodatkowy basem, gdyż trzy już istniejące bywają pełne a dodatkowo teren ten nabrał by życia w okresie zimowym. Jeżeli Basen powstał by zatem na teranie pływalni albo lekko wychodził w stronę wolnej przestrzeni w lokalizacji 52.393783, 16.891043 to tor wrotkarski mógłby nadal bez przeszkód powstać na starych fundamentach nieukończonego lodowiska przy ulicy Reymonta. Jeśli ta opcją nie zyskała by aprobaty można spróbować zbudować tor wrotkarski albo pump track na terenie dawnego stadionu Poznaniaka znajdującego się na ternie Parku Kasprowicza, jeżeli ta działka należy do miasta. Wzniesienia dookoła niego stworzą naturalną przeszkodę dla toru pumptrack albo miejsce dla widownie w przypadku toru wrotkarskiego. Jestem przekonany że niezależnie od tego jaki dokładnie kształt będzie miało dokładne zagospodarowanie przestrzenne dla tego terenu to nie powstaną tutaj bloki tylko będzie to przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców a ten projekt idealnie się w taką wizję wpisuje. Nic nie stoi na przeszkodzie aby tor zrealizować także pomiędzy drzewami czy inna zielenią - mogło by tylko mu dodać to bardziej leśnego charakteru. Nadal jednak pragnę aby jako lokalizacja tego projektu był wpisany Park Kasprowicza. Jeśli chodzi o koszt takiego toru to wpisując 100 000 tys. złotych kierowałem się cennikiem na stronie PBO2018 gdzie koszt takiego toru wynosił 40 000 tys., dlatego tez cena 100 000 za dwa wydawał mi się rozsądna zwłaszcza że drugi miał być większy. Jednak rozumiem że w związku z ograniczoną przestrzenią na terenie parku Kasprowicza nie jest możliwa toru tak dużego jak w Łodzi który kosztował 700 000, dlatego proponuje zmianę kosztu na 500 000 tys. gdyż jak wspomniałem przy pierwotnej wycenie kierowałem się zapisami na państwa stronie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Głównym argumentem dla negatywnej rekomendacji jest opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która jest w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Park Kasprowicza" i nie przeszedł on procedury formalno-prawnej. Cały czas trwają prace nad planem i jest on modyfikowany. Ponadto, zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej, nie powinno budować się nowych obiektów, bez projektu zagospodarowania całego Parku. Wydział Sportu uznał zaproponowaną przez Wnioskodawcę kwotę realizacji projektu za zbyt niską, a wniosek nie zawiera niezbędnych danych, które pozwoliłyby na szczegółową analizę kosztów przedstawionych w projekcie. W związku z tym ponowna analiza możliwości i celowości wybudowania takiego obiektu w tym miejscu, biorąc pod uwagę zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej o budowie pływalni krytej i toru wrotkarskiego, po uwzględnieniu nowych uwarunkowań powodują, że ostateczna rekomendacja dla tego projektu jest negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.