Edukacja rówieśnicza


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Edukacja rówieśnicza
Skrócony opis projektu
Projekt edukacji młodzieży w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.
Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych osób (uczniów poznańskich szkół) w temacie szeroko pojętego zdrowia reprodukcyjnego.

Edukacja o zdrowiu seksualnym ma wiele korzyści! Według Family Health International rzetelna edukacja seksualna zmniejsza częstotliwość kontaktów płciowych wśród młodzieży. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje edukację seksualną jako element profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową.

Chciałabym, żeby lekcje prowadzone były przez specjalistów niewiele odbiegających wiekem od uczniów - studentów medycyny czy innych kierunków medycznych, posiadających aktualną wiedzę z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Wtedy stworzymy przyjazne i otwarte na wszystkie pytania środowisko "rówieśnicze".

Ważnym aspektem jest przedstawianie faktów opartych na badaniach naukowych. Dzięki temu uczniowie zdobędą wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i psychologii człowieka.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Całe Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt będzie realizowany w poznańskich szkołach po wcześniejszej rozmowie z dyrekcją i pedagogiem szkolnym.
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wszyscy najlepiej uczymy się mając okazję coś dokładnie obejrzeć, dotknąć. Dlatego w celu efektywnej edukacji poznańskiej młodzieży potrzebujemy fantomów i modeli piersi, jąder, macicy, a także plansz dydaktycznych i innych materiałów! Mam pewność, że dzięki temu lekcje będą bardziej atrakcyjne i wartościowe dla młodych ludzi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
plansza dydaktyczna przedstawiająca żeński i męski układ rozrodczy 50
model macicy 250
model do nauki samobadania jąder 900
model wirusa HIV 200
zestaw szkoleniowy do nauki samobadania piersi 1 200
ulotki informacyjne podsumowujące zdobytą wiedzę 400
SUMA: 3 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aleksandra Sadowska

Adres email

lora@poznan.ifmsa.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.