Kaczkomaty dla parków miejskich


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kaczkomaty dla parków miejskich
Skrócony opis projektu
Montaż kaczkomatów i tablic edukacyjnych o prawidłowym karmieniu ptaków w Parku Sołackim i Wilsona.
Opis projektu

Montaż urządzeń tzw. kaczkomatów - podających małe porcję karmy dla dzikich ptaków (skład: pszenica , słonecznik czarny , kukurydza , kanar , proso , owies bezłuski) składającą się z nasion wydzielanych w małych porcjach po wrzuceniu monety. Proponowane miejsce to Park Sołacki oraz Park Thomasa Woodrowa Wilsona ze względu na fakt występowania ptaków zarówno dziuplaków (sikor, wróbli, szpaków), jak i ptaków wodnych (kaczka krzyżówka, łabędzie). Są to też parki, chętnie odwiedzane przez mieszkańców Poznania, gdzie też często mieszkańcy dokarmiają ptaki, na nieszczęście ptaków robione jest to niewłaściwą karmą (najczęściej chleb, okruszki ciastek, a nawet chrupki i chipsy). W tym działaniu chodzi przede wszystkim by ten proces „ucywilizować” by osoby odwiedzające mogły dokarmiać ptaki ale w sposób właściwy. Jednocześnie kaczkomaty gwarantują, że wydawane porcję nie będą na tyle duże by nie przekarmiać nadto same ptaki. Poza tym kaczkomaty można też niektóre wyłączać na okres letni i uruchamiać na okres jesieni-zimy. Ważny elementem powinno być również montaż tablic edukacyjnych informujących jaka karma jest właściwa dla jakiego ptaka oraz czym grozi karmienie np.: chlebem (skręt kisze, osłabienie odporności, biegunka, śmierć ptaka). Dlatego obok kaczkomatów powinny być zamontowane tablice edukacyjne oraz w miejscach karmienia (najczęściej zbiornik wodne, karmiki parkowe). Kaczkomaty jako urządzenia są już montowane w wielu miastach np.: Warszawie, Raciborzu itd. Opracowany projekt graficzny tablicy można stosować w innych parkach. Karmę w ramach projektu do zakupienia raz, potem opłaty za korzystanie umożliwią już finansowanie kolejnych zapasów. Pomysłodawcami są Centrum Promocji Ekorozwoju i Klubu Przyrodników Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Sołacki i Park Wilsona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Kaczkomaty montowane w okolicach karminików (P. Wilsona), zbiorników wodnych.
Potencjalni odbiorcy projektu
 1. Mieszkańcy Poznania
 2. Turyści odwiedzający parki miejskie
 3. Rodziny z dziećmi
 4. Ptaki miejskie
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od wielu lat obserwujemy niewłaściwy sposób dokarmiania ptaków w miejskich parkach, dokarmianie już wpłynęło na zachowania ptaków np.: łabędzie nie odlatują na zimę tylko zimują w parkach, ze względu na łatwo dostępną bazę pokarmową. Jednocześnie pożywienie jakie te ptaki otrzymują jest nie właściwe z powodu niewłaściwego składu, bazujące nie naturalnych składnikach tylko przetworzonych, zdarza się nawet żywność zepsuta (spleśniałe chleby). Zakazy w regulaminach parku są w tym przypadku działaniem nieefektywnym dlatego lepiej wskazać właściwy sposób przez podanie informacji oraz umożliwienie otrzymania właściwej karmy bezpośrednio w Parku.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kaczkomaty (2 szt. na park) 10 000
Projekt tablicy 5 000
Tablice edukacyjne (40x60) szt. 6 3 600
Karma na rozruch (4 szt) 300
SUMA: 18 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jakub Kotnarowski

Adres email

jakub.kotnarowski.cpe@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostkami właściwymi do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni (Park Sołacki - ZZM) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej (Palmiarnia Poznańska).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 18 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 18 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 4 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie - Park Sołacki znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Umieszczenie automatu może spowodować pogorszenie ogólnego wizualnego wizerunku Parku. - Park nie ma monitoringu wiec urządzenie jest narażone na zniszczenie - W projekcie nie wskazano lokalizacji kaczkomatu
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Sołacz upoważniła Zarząd Osiedla do zaopiniowania projektów ( uchwała nr XXXIX/153/VII/2017 z dnia 5 września 2017 roku) Zarząd obradował w składzie: Paweł Szwaczkowski i Bogumiła Rosińska. (została podjęta uchwała opiniująca o numerze 8/VII/2017 w dniu 7 września 2017)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: opiniowanie uchwała RO z dnia 23.08.2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.