Las dla leśnego psa


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Las dla leśnego psa
Skrócony opis projektu
Budowa wybiegu dla leśnego psa (gatunek z Ameryki Południowej) na terenie Nowego Zoo
Opis projektu

Na pięknym terenie Nowego Zoo może zamieszkać jeden z najdziwniejszych psów świata: pies leśny, gatunek z Ameryki Południowej, którego populacja gwałtownie zaczęła się zmniejszać - z powodu polowań i wyniszczania naturalnych środowisk. Krótkołapy, dzielny łowca, który daje radę największemu gryzoniowi świata: kapibarze, żyje w małych grupach rodzinnych. Znakomicie… nurkuje. Stawy w poznańskim zoo, mokradła i kochający opiekunowie stworzyliby wymarzone miejsce dla tego niezwykłego gatunku, który pilnie wymaga pomocy i utrzymania puli genowej w warunkach zoo. Wybieg z norami do odchowu szczeniaków, których rozwój bezinwazyjnie mogliby podglądać odwiedzający zoo, stałby się z pewnością niezwykłą atrakcją, przyciągającą tłumy miłośników zwierząt.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kaprala Wojtka nr 3, 61-063 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nowe Zoo w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszystkie osoby odwiedzające zoo w Poznaniu

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybieg, na którym znajdowałby się nory do odchowu szczeniaków przyczyniłby się do zwiększenia atrakcyjności Nowego Zoo. Pozwoliłoby to przyciągnąć rzesze nie tylko poznaniaków ale również gości spoza miasta. Na terenie zoo znajdują się odpowiednie warunki dla psów leśnych: stawy, mokradła oraz zoo posiada wykwalifikowaną kadrę.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wybieg dla psów leśnych, ogrodzenie, pomieszczenia wewnętrzne dla zwierząt, chata edukacyjna 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marcin Malka

Adres email

marcin.malka@poczta.onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt konsultowano z Ogrodem Zoologicznym i uzyskał on akceptację.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Komisja wyraziła negatywną opinię. Zagroda leśnych psów z pewnością uatrakcyjniłaby ZOO nad maltą. Jesteśmy jednak zdania, że jest to projekt komercyjny a PBO ma służyć mieszkańcom bez uiszczania dodatkowych opłat.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Bartosiak, Mieczysław Wachowiak, Dionizy Radojewski, Tadeusz Szczepaniak, Jarosław Klessa, Magdalena Ziółkowska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.