Akademia lekkoatletyczna-darmowe zajęcia dla najmłodszych


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Akademia lekkoatletyczna-darmowe zajęcia dla najmłodszych
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada organizację darmowych zajęć lekkoatletycznych dla najmłodszych mieszkańców Junikowa i okolic
Opis projektu

Promujmy sport wśród dzieci! Projekt zakłada organizację przez Miasto zajęć lekkoatletycznych dla dzieci - mieszkańców Junikowa i okolic. Zajęcia miałyby na celu wszechstronny rozwój dziecka, aktywne spędzanie czasu i możliwość bezpłatnego rozwoju własnych umiejętności i pasji do sportu.

Lekkoatletyka jest sportem wszechstronnym (biegi, rzuty, skoki) i może przyciągnąć dzieci w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.

Rodziców często nie stać, aby finansować swoim dzieciom pozaszkolne zajęcia sportowe, a czas spędzony w ten sposób jest inwestycją w zdrowie i kondycję dziecka. Zajęcia sportowe wzmacniają więzi między najmłodszymi oraz uczą wytrwałości i dążenia do celu.

Odciągnijmy dzieci od telefonów, tabletów, niech swoją niespożytą energię zainwestują w ruch na świeżym powietrzu pod okiem specjalistów.

Zajęcia mogłyby odbywać się w salach i boiskach sportowych szkoły podstawowej nr 54 oraz w Lasku Marcelińskim graniczącym ze szkołą. Zajęcia mogłyby odbywać się w okresie wiosenno - letnim.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Junikowo i okolice

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jw.
Potencjalni odbiorcy projektu

dzieci i rodzice - mieszkańcy Junikowa i okolic

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W rejonie brakuje oferty darmowych zajęć sportowych dla dzieci. Lekkoatletyka jest sportem wszechstronnym (biegi, rzuty, skoki) i może przyciągnąć dzieci w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
grupa wiekowa wczesnoszkolna: zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut - ok. 150 zł na dziecko (koszt grupy - 20 dzieci) przez 5 miesięcy 60 000
grupa wiekowa przedszkolna: zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut - ok. 150 zł na dziecko (koszt grupy - 20 dzieci) przez 5 miesięcy 60 000
grupa wiekowa szkolno-gimnazjalna: zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut - ok. 150 zł na dziecko (koszt grupy - 20 dzieci) przez 5 miesięcy 60 000
inne koszty (koordynacja, dodatkowe zajęcia, ewentualne wyjazdy) 10 000
SUMA: 190 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Kaźmierczak

Telefon

602645451

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 190 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 190 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Renata Czyżewska, Anna Machnikowska, Maria Płotkowiak, Bożena Kaczmarek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Junikowo Nr XXXI/97/VII/2017 podjęta na XXXI sesji 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.