Rowerowy Poznań. Bezpiecznie pieszo/rowerem do Centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rowerowy Poznań. Bezpiecznie pieszo/rowerem do Centrum
Skrócony opis projektu
Bezpiecznie rowerem przez Most Dworcowy: nowa droga rowerowa, przejazd, przejście.
Opis projektu

Dajmy mieszkańcom Poznania bezpieczny wjazd rowerem i dojście pieszo do centrum miasta. Zbudujmy przejazd rowerowy i przejście dla pieszych wzdłuż Mostu Dworcowego, umożliwiający przedostanie się do Centrum. W Poznaniu ciągle jest wiele niebezpiecznych dla rowerzystów miejsc prowadzących do centrum, które trudno ominąć. Jednym z najbardziej uciążliwych jest nieprzyjazny rowerzystom Most Dworcowy. Zmiany w tym miejscu są bardzo potrzebne. Projekt zakłada: 1) Stworzenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowowego w poprzek Mostu Dworcowego na skrzyżowaniu z Roosevelta i Głogowską oraz wytyczenie kilkudziesięciu metrów jednokierunkowej drogi dla rowerów na Głogowskiej dla jadących w kierunku centrum do tego przejazdu. Przejazd posłuży jadącym od Łazarza zarówno w kierunku Kaponiery, jak i Powstańców Wielkopolskich. Z drugiej strony może być ewentualnie wykorzystywany dla jadących od Kaponiery do Avenidy 2) stworzenie przejazdu rowerowowego na przedłużeniu nowego CPR na Moście Dworcowym w poprzek Roosevelta oraz fragmentu drogi dla rowerów na szerokim chodniku przez MTP, przed i za skrzyżowaniem, w stronę Łazarza. Rowerzyści jadący w ciągu Roosevelta-Głogowska zupełnie ominą sygnalizację, a jadący w ciągu Most Dworcowy-Głogowska oszczędzą sobie dodatkowego czekania na światłach.


NOTATKA GP 24.07.2017 r.: dokonano modyfikacji projektu na prośbę Wnioskodawcy, zmieniono również mapę w załączniku

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Dworcowy, Roosevelta, Głogowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu

Poznańscy rowerzyści i osoby poruszające się po mieście pieszo.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w jednym z najbardziej niebezpiecznych dla nich miejsc Umożliwienie wygodnego dojścia pieszo do centrum oraz przejazdu rowerem przez przez Most Dworcowy Obie zmiany nie ograniczają liczby pasów (wyjście rowerzystów na przeciw kierowcom w najgorszym dla rowerzystów miejscu w mieście) Ogromna poprawa warunków wyjazdu z Łazarza w stronę centrum - i na dojeździe do Kaponiery, i do Powstańców Wielkopolskich W żadnej relacji rowerzyści nie będą już musieli się poruszać innym niż skrajnie prawym pasem ruchu, wydłużają się też odcinki jazdy po wydzielonych ddr/cpr pieszym skróci się dojście z przystanków na Moście Dworcowym do hali dworca

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt 200 000
realizacja 1 800 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
mapa PBO Most Dworcowy.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Janowski

Adres email

rowerowyprojekt@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.