Naramowicki Park zwierząt


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Naramowicki Park zwierząt
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada założenie Parku z urządzeniami zabawowymi w kształcie zwierząt występujących na terenie Naramowic.
Opis projektu

Projekt zakłada przygotowanie Parku, tj. wprowadzenie drzew, alejek szutrowych, ławek, oświetlenia, koszy na śmieci oraz urządzeń zabawowych i siłowni na świeżym powietrzu w kształcie popularnych ptaków, ssaków, płazów i gadów, występujących na terenie Poznania. Do urządzeń dołączone będą tabliczki z informacją o zwierzętach. Znajdą się tam np. wąż linowy, bujaki w kształcie wiewiórek, zjeżdżalnia po grzebiecie ropuchy, czy rower stacjonarny w kształcie bociana. Warto byłoby zasadzić różnorodną roślinność - gatunki drzew również z opisami, podobnie jak krzewy i byliny (być może w formie kodu do odczytania z telefonu).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rubież/Nowa Stoińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr/ark: 50/11,działka: 29/59
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą obecni i przyszli mieszkańcy Naramowice

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Naramowice szybko się zmieniają i rozbudowują. W wyniku zmiany planu miejscowego w rejonie w którym znaleźć miałby się proponowany Park przybędzie w najbliższych dwóch latach kilkanaście tysięcy mieszkańców. Warto więc zapewnić im przestrzeń do spacerów i spotkań. Teren ten znajduje się w rękach miasta, w planie miejscowym został przeznaczony na usługi, np. sportu i rekreacji. Wyjątkowość tej przestrzeni polegałaby na aspekcie edukacyjnym, łączącym zabawę i aktywność sportową z wiedzą o lokalnej przyrodzie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia zabawowe (8) 200 000
Urządzenia siłowni (6) 100 000
Alejki 67 000
Ławki (6), kosze na śmieci (6) 24 000
Tabliczki informacyjne (ok. 30) 30 000
SUMA: 421 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Inny podobny projekt Thumbnail_688x336.jpg
Drewniane bujaki w kształcie świni x,bbecgb,fba,deb.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Kucharski

Adres email

michkucharski@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.