Zielony skwer z placem zabaw- Rubież


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Zielony skwer z placem zabaw- Rubież
Skrócony opis projektu
Pierwszy ogólnodostępny zielony skwer z placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców w wschodniej części Naramowic.
Opis projektu

Projekt ma na celu zapewnić ogólnodostępny plac zabaw najmłodszym mieszkańcom wschodniej części Naramowic w rejonie ul. Rubież/ronda Moraczewskich.

Na proponowanej działce znajduje się zieleń którą należy uporządkować oraz uzupełnić o nowe nasadzenia. Pozwoli to na stworzenie zielonego skweru z placem zabaw, który będzie służył również jako miejsce wypoczynku starszym mieszkańcom i o ograniczonej zdolności poruszania się.

Plac zabaw dedykowany jest najmłodszym wiekowo, oraz wyposażony w elementy ogrodu sensualnego. Zastosowane elementy wyposażenia oraz małej architektury powinny być z materiałów naturalnych, przyjaznym środowisku. Dojścia do urządzeń i ścieżki należy wykonać jako ścieżki żwirowe. Ogrodzenie terenu od strony ul. Czarnucha niskie z materiałów drewnianych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czarnucha 1, Rejon ul. Rubież, ronda Moraczewskich

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 29/116 Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu

/ Najmłodsi mieszkańcy Naramowic i ich opiekunowie / Miejsce wypoczynku osób o ograniczonych zdolnościach poruszania się / Osoby w wieku podeszłym

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po wschodniej części ul. Naramowickiej brakuje ogólnodostepnej przestrzeni dla najmłodszych mieszkańców, których ze względu na charakter dzielnicy jest bardzo dużo i stale przybywa wraz z postępującą zabudową deweloperską oraz budownictwem komunalnym.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru zostały przygotowane z pominięciem podstawowych potrzeb mieszkańców, zakładając, że zieleń i przestrzeń rekreacyjną w ramach inwestycji zrealizują deweloperzy tak się niestety nie stało. Place zabaw które powstały w większości zostały ogrodzone i zrealizowane w minimalnym zakresie pozwalający uzyskać pozwoleniem na budowę. W 1999 roku historyczny park o założeniu pałacowo dworskim, sprzedano deweloperowi, który go następnie ogrodził i wybudował osiedle, pozbawiając całą dzielnicę miejsca rekreacyjnego wśród zieleni.

Jedną z nielicznych działek w zasobie miejskim, która mogłaby zostać przeznaczona na zielony skwer z placem zabaw znajduje się przy ul. Czarnucha 1 i jest przeznaczona pod rozbudowę szkoły - technikum ogrodnicze. Do czasu ewentualnej rozbudowy cześciowo teren ten proponuję przeznaczyć do dyspozycji mieszkańców.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i uzgodnienia 25 000
prace wykonawcze 75 000
wyposażenie placu, mała architektura 150 000
zieleń 50 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja Lokalizacja.jpg
Zdjęcie działki Widok dzia_ki.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Michalski

Adres email

michalski.maciej@yahoo.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.