Azyl dla ocalonych zwierząt


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Azyl dla ocalonych zwierząt
Skrócony opis projektu
Stworzenie na terenie Zoo azylu dla ocalonych zwierząt ma być symbolem naszego humanitaryzmu.
Opis projektu

Poznańskie Zoo stało się w ostatnich miesiącach symbolem walki o ocalenie zwierząt. Proponuję stworzyć dla zwierząt, dla których nie ma szans ani powrotu do natury ani na umieszczenie ich w schronisku, odpowiedniej przestrzeni życiowej. Takie warunki można wydzielić w przestrzeni nowego Zoo organizując namiastkę półnaturalnego środowiska i dać wolne od cierpienia nowe miejsce bytowania. Taki azyl stałby się jednocześnie miejscem edukacji przyrodniczej, spacerów, ale też symbolem naszego humanitaryzmu. Na takie miejsce potrzebujemy 500m² i tu proponuję urządzenie takiej przestrzeni za tygrysiarnią. W projekcie należy uwzględnić kilka, kilkanaście boksów wydzielonych i zabezpieczonych też na okres przejściowy tzw. kwarantannę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krańcowa 81, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Nowego Zoo, obszar za tygrysiarnią o pow. 500m²
Potencjalni odbiorcy projektu

Poznaniacy, przyjezdni odwiedzający ogród Nowego Zoo.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

"Być człowiekiem to być odpowiedzialnym". Ze społecznej odpowiedzialności powinna wynikać troska o los zwierząt. Azyl ma być miejscem gdzie pod opieką wykwalifikowanych pracowników Zoo schronienie znajdą zwierzęta porzucone, zabrane ludziom, którzy znęcają się nad nimi. Zwierzęta, które z nieprzemyślanych zachcianek zostały wyrwane z ich naturalnego środowiska lub zostały wyhodowane, a później porzucone (żółwie, węże i inne). Trafią tu również zwierzęta z przzemytu. Tym celem jest stworzenie namiastki półnaturalnego środowiska i dać w miarę wolne życie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wydzielenie terenu o wskazanej pow. 500m², wygrodzenie i odpowiednie zabezpieczenie, stworzenie odpowiednich boksów, pomieszczeń, wyposażenie w odpowiednie urządzenia ect. 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 250 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Halina Owsianna

Adres email

halinaowsianna@gmail.com

Telefon

604853972

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizację projektu konsultowano z Ogrodem Zoologicznym i uzyskał on akceptację.
  Zespół Obradował w składzie: Ziemowit, Borowczak, Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 990 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Komisja wyraziła pozytywną opinię. Projekt godny uwagi.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Bartosiak, Mieczysław Wachowiak, Dionizy Radojewski, Tadeusz Szczepaniak, Jarosław Klessa, Magdalena Ziółkowska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.