Naprawa ścian wiaty przystankowej tram. "Os.Tysiąclecia"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Naprawa ścian wiaty przystankowej tram. "Os.Tysiąclecia"
Skrócony opis projektu
Wstawienie: 2 szyb w ścianie do strony zachodniej oraz elementu blaszanego w ścianie południowej
Opis projektu

Celem projektu jest przywrócenie stanu technicznego wiaty przystankowej tram. "Os. Tysiąclecia" do stanu pierwotnego, aby całkowicie spełniała swoją funkcję, bo akualnie nie chroni przed podmuchami wiatru - które są w większości z kierunków zachodnich, oraz przed zacinającym z ukosa deszczem od strony zachodniej i południowej. Niestety brak jest zainteresowania adm./właściciela tej wiaty stanem techn. ścian osłonowych. Brak szyb w ścianie zachodniej występuje od kilku lat, co skłoniło mnie do wystąpienia z tym projektem w ramach PBO 2018.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon ul. Piaśnickiej (od strony południowej), przy parku na os. Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przystanek na linii tram. nr 5, 16,17 i 18 w kierunku Franowa, Starołęki
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy os. Tysiąclecia i Lecha oraz osoby dokonujące przesiadki w tym miejscu z tramwaju na autobus i na odwrót

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pasażerowie MPK korzystający z tego przystanku tramwajowego o nazwie "Os. Tysiąclecia", nie mają gdzie się schronić podczas podmuchów wiatrów zachodnich i zacinającego deszczu z tego kierunku i kierunku południowego. Dzięki uzupełnieniu ścian osłonowych wiaty, pasażerowie będą mogli w większym komforcie oczekiwać na tramwaje, szczególnie dotyczy to osób starszych i schorowanych, gdyż z tego przystanku można dojechać do przychodni na os. Lecha.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wstawienie 2 szyb w ścianie zach. wiaty 2 000
Wstawienie elementu blaszanego w ścianie połudn. wiaty 1 000
SUMA: 3 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Kwiatkowski

Adres email

jkwiatkowski199@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wiata jest własnością prywatną. Zarząd Transportu Miejskiego skieruje do właściciela prośbę o naprawę uszkodzonych elementów. Wiata zostanie zlikwidowana w ramach przebudowy trasy tramwajowej GTR.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.