Rollarena Piątkowo


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rollarena Piątkowo
Skrócony opis projektu
Owalny tor wrotkarsko-łyżwiarski o nawierzchni asfaltowej. Wewnątrz płyta asfaltowa do nauki jazdy figurowej.
Opis projektu

Zewnętrzny owalny tor wrotkarsko-łyżwiarski do jazdy szybkiej o nawierzchni asfaltowej lub Durflex. Długość dwóch prostych odcinków - 2x100 m. Zewnętrzny promień na luku - około 18 m (szerokość toru ok. 36 cm). Wewnątrz toru prostokątna płyta asfaltowa o wymiarach ca 100x30 m - do nauki jazdy, ewolujci i jazdy figurowej. Kompleks wyposażony w ławki do przebierania się i do odpoczynku. W przyszłości oświetlenie do jazdy po zmierzchu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Umultowska na granicy osiedli: Bolesława Śmiałego i Stefana batorego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka 253/21 należy do miasta Poznań i nie wymaga specjalnych zabiegów i nakładów.
Potencjalni odbiorcy projektu

Głónie mieszkańcy północnej części Poznania i okolic - cały przekrój wiekowy społeczeństwa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) najistotniejszym argumentem rzemawiającym a powsataniem takiego komlpeksu jest fakt, iż Poznańą nie posaida żadnego odpowiedniego, bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów wrotkarskich!(w planach podobno profesjonalny, a więc bardzo kosztowny tor w Parku Kasprowicza, lecz jest to lokalizacja zbyt odległa dla mieszkańcó ponad stutysięcznego Piątkowa i okolic. 2) Prawie każde dziecko, młodzież, setki dorosłych osób posiada rolki, któe w 95% leżą gdzieś w szafie. Dlaczego? Głównie dlatego, ze nie ma gdzie jeździć. 3) Jest to dyscyplina rozwojowa, nie tylko forma sportu i rekreacji ale w przyszłości, kiedy decydenci wreszcie zrezygnują z Pozbruku na rzecz gładkich nawierzchni chodników - będzie to forma komunikacji miejskiej dla osób w każdym wieku!

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Bieżnia - koło 297 m - asfalt 200 000
Płyta wewnętrzna 100x24-30 m 300 000
ławki 30 000
roboty ziemne, izolaacja, odwodnienie 80 000
parking rowerowy 10 000
SUMA: 620 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
załącznik1 Scan1.pdf
załącznik2 Scan02.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Latosiński

Adres email

pestel@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wnoszę odwołanie do negatywnej opinii w sprawie mojego projektu zgłoszonego do PBO18 "Rollarena Piątkowo" w wyniku przeszkód zgłoszonych przez WGN, t.j. "teren zagrożony utratą własności". Z informacji uzyskanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynika, iż sfinalizowany plan Zagospodarowania Przestrzennego dla os. St.Batorego południe", przewiduje utrzymanie tej działki jako terenu zieleni, sportu i rekreacji, co eliminuje ewentualne dążenia do zabudowy. Zatem z dużym prawdopodobieńśtwem graniczącym z pewnością można przyjąć, że nawet w przypadku ewentualnej utraty własności przez Miasto i zwrotu działki prawowitemu właścicielowi - Miasto przekaże w zamian inną działkę lub dokona wykupu, zwłaszcza, że przejęcie tej działki obligowałoby właściciela do cyklicznego udostępniania działki do poważnych robót ziemno-remontowych związanych z przebiegającym tam głównym kanałem magistrali ciepłowniczej. WGN nie ujawnił mi aktualnego stanu toczącej się sprawy i rokowań dotyczących przpuszczalnego terminu jej zakończenia. Zatem proszę o rozpatrzenie tego odwołania w obecności osób prowadzących sprawę przyszłości tego terenu z ramienia WGN i MPU (Pani Danuta Rybarczyk), tak by można było przyjąć do realizacji mój projekt na 2018 r. lub kolejny. Oprócz uzasadnienia stanowiska Komisji Odwoławcej proszę o podanie imiennego jej składu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.