Park rekreacyjno-sportowy nad Różanym Potokiem


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Park rekreacyjno-sportowy nad Różanym Potokiem
Skrócony opis projektu
Plac zabaw 20x30+ boisko wielofunkcyjne, koszykówka, badmintin, piłka nożna, tenis
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w zieleni z elementami małej infrastruktury: ławki, kosze na śmieci, ścieżki. W jego skład wchodziłby plac zabaw dla dzieci (20x30, ok. 600 mkw) oraz boisko wielofunkcyjne (koszykówka, badminton, piłka nożna, tenis) wielkości 20x40 m ok. 800 mkw wraz z terenem wypoczynkowym 20x30 m (ok. 600 mkw) z ławkami, stołami, koszami na smieci. Całośc wkomponowana w teren zielony przy strumieniu Różany Potok,

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bożydara działka 6/3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

fragment działki miejskiej nr 6/3 przylegający bezpośrednio do działki nr 6/6 ośrodka "fariplace". Dojście, parkingi, sanitariaty w porozumieniu otwarte dla wszystkich.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Północnej części Poznania szczególnie: Umultowo, Morasko, Radojewo, Naramowice. Młodzi, rodzice z dziećmi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, otwartego, bezpłatnego dla mieszkańcó Moraska-Radojewa, Umultowa w przestrzeni terenów zielonych położonego na zielonym szlaku od parku Meteorytów do terenów nadwarciańskich. Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Rekreacyjno- Sportowego "fairPlayce" gwarantuje korzystanie z już istniejącej infrastruktury tj. parkingu, dojść do sanitariatów. Dodatkowy stut to istniejąca restauracja i kawiarnia oraz centrum sportów rakietowych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt (2 szt.) 40 000
Przygotowanie terenu i prace budowlane 40 000
Plac zabaw (urządzenia, nawierzchnia, ławki) 150 000
Bosiko sportowe (nawierzchnia, wyposażenie) 150 000
teren odpoczynku (podłoże, ławki, mała architektura) 50 000
ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni 50 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
mapa mapa.pdf
zał.1 za_.1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Stanisława Ciszewska

Adres email

janecka@neostrada.pl

Telefon

500 079 600

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda dotyczy nieruchomości, która znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania natomiast,objęta jest ona postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. Przede wszystkim w stosunku do działki prowadzone jest post postępowanie, które jest obarczone ryzykiem związanym z utratą tytułu własności do gruntu przez Miasto oraz postępowanie w sprawie ustalenia bezumownego korzystania z działki komunalnej. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz ze względu na Zasady PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).WGN opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja co prawda dotyczy nieruchomości, która znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania natomiast,objęta jest ona postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. Przede wszystkim w stosunku do działki prowadzone jest post postępowanie, które jest obarczone ryzykiem związanym z utratą tytułu własności do gruntu przez Miasto oraz postępowanie w sprawie ustalenia bezumownego korzystania z działki komunalnej. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz ze względu na Zasady PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).WGN opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.