Pachnąco-miododajny amfiteatr na Cytadeli


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pachnąco-miododajny amfiteatr na Cytadeli
Skrócony opis projektu
Zmieniamy zdewastowany amfiteatr Cytadeli w pachnąco-miododajny ogród. Jednocześnie ratujemy pszczoły.
Opis projektu

Wykorzystując tarasowy układ amfiteatru i jego lipowe otoczenie przekształcamy go w kwitnąco-kwiatowo-miododajną przestrzeń. Z jednej tarasy rezygnujemy łącząc ją z kolejną a to tworzy nowy układ, szerszy i wyższy. Układ pod nasadzenia. Po środku pięter istniejących wprowadzamy dodatkowe ścieżki w wykuszach murków. Tu wprowadzamy element małej architektury - ławeczki i krzesełka. Koniecznym jest też wprowadzenie nawodnienia mgławicowego. Tak przygotowaną przestrzeń uzupełniamy bylinami, krzewami, roślinami, które stworzą swoistą kompozycję. Możemy tworzyć dowolną kolorystykę, odcienie wg zaproponowanych koncepcji dla upiększenia wizualnego nie wszystkie rośliny muszą być miododajne. Zależy nam też na walorach wizualnych, które będą ważne i istotne dla wrażeń przybywających tu mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Armii Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Cytadela, amfiteatr
Potencjalni odbiorcy projektu

Poznaniacy, goście z kraju, z zagranicy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zdewastowany amfiteatr zmieniamy w ciekawą i unikalną architektoniczną przestrzeń pokrytą kolorystyczną roślinnością. To innowacyjny ogród miododajny odmieniający zapomnianą część Cytadeli, a jednocześnie nowa przestrzeń dla rozwoju pszczół (zagrożonych wyginięciem) dodatkowo mamy dzięki temu zabiegowi nowe miejsce dla terapii (bo w takich warunkach można wypoczywać) dla edukacji, dla wypoczynku i rekreacji. Miejsce to będzie dawało możliwość i przykład dobrych pomysłów i inspiracji dla zagospodarowywania zdewastowanych przestrzeni przy wyprowadzaniu elementów przyrodniczych. Taka przestrzeń nie tylko pobudza zmysły, ale leczy. Przedstawiona koncepcja jest dużo korzystniejsza finansowo niż odnowa mało wykorzystywanego obiektu z uwagi na jego umiejscowienie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu; wykonanie rabat wykorzystując istniejące tarasy; nawożenie nowej ziemi, podkładów;zakup roślin, bylin, krzewów, wykonanie nawodnienia-mgławicowego, ew. ławeczki, kosze 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja - przykład Za_cznik nr 1.pdf
Zdjęcie stanu obecnego Za_cznik nr 2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Halina Owsianna

Adres email

halinaowsianna@gmail.com

Telefon

604853972

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.