Zainwestujmy w wildeckie szkoły


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zainwestujmy w wildeckie szkoły
Skrócony opis projektu
Remont sali baletowej w V LO i budowa bieżni sportowej w SP nr 5iZSnr2
Opis projektu

Projekt zakłada: - remont sali baletowej w V LO - termomodernizację zewnętrzną, wymianę nawierzchni, prace elektryczne, malarskie, stolarskie i związane z centralnym ogrzewaniem - budowę 60 metrowej bieżni sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 - budowę pełnometrażowej bieżni sportowej w Zespole Szkół z oddziałąmi Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Zmartwychwstańców 10, ul.Traugutta 42, ul.Prądzyńskiego 53

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespól Szkół z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
Potencjalni odbiorcy projektu

obecni uczniowie szkół, przyszli uczniowie szkół, pracownicy szkół, mieszkańcy chcący skorzystać z tej infrastruktury

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do każdej z tych trzech szkół uczęszcza bardzo dużo poznaniaków, ilości te zwiększą się jeszcze w związku z reformą edukacji. W obecnym momencie w sali baletowej w V LO zimą nie działa ogrzewanie. Pomimo zbyt niskiej temperatury zajęcia i tak się tam odbywają, przez co uczniowie narażeni są na utratę zdrowia.Oprócz baletu i zajęć wf odbywają się tam także próby do spektakli klas teatralno-filmowych. W SP nr 5 natomiast, ze względu na reformę przybędzie dzieci, przez co niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko i skocznia nie będą w stanie zaspokoić potrzeb uczniów. Podobny problem dotyka rónież Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2. W oświacie zawsze brakuje pieniędzy, dlatego mamy nadzieję, że dzięki PBO18 uda się dokonać pozytywnych zmian w tych szkołach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
60-metrowa bieżnia w Szkole Podstawowej nr 5 76 297
Pełnometrażowa bieżnia w Zespole Szkół nr 2 180 000
Remont sali baletowej w V Liceum Ogólnokształcącym 82 098
izolacja fundamentów ściany szczytowej w V LO 12 448
SUMA: 350 843
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
zgoda na inwestycje+kosztorys SP nr 5 SP nr 5.pdf
zgoda na inwestycje- ZS nr 2 ZS nr 2.pdf
zgoda na inwestycje - VLO V LO.pdf
kosztorys remontu sali baletowej VLo kosztorys VLO.pdf
kosztorys izolacji sali baletowej - VLO kosztorys izolacji VLO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Beata Szeszuła

Adres email

b.n.szeszula@gmail.com

Telefon

790 535 851

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 7.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 350 843 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 380 843 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.