UWAGA: projekt nie może być zaakceptowany - 30% kosztów eksploatacji
 

Gołębie - uwolnić miasto od odchodów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Gołębie - uwolnić miasto od odchodów
Skrócony opis projektu
Odłowić gołębie, oczyścić miasto z odchodów, zmontować woliery, zatrudnić pracownika lub zlecić osobie prywatnej
Opis projektu
 • Odłowić gołębie - umieścić je w wolierach, które można zmontować przy pustostanach lub w którymś z małych fortów (nie 9+9)
 • Zmontować półki z desek na ścianach (jako klatki) jedna nad drugą
 • Część gołębi możnaby zlikwidować - skoro można zagazować całe fermy kurcząt i indyków (ptasia grypa) było to ostatnio w gm. Mosina, to dlaczego nie brudzących bardzo miasto gołębi
 • Albo nadmiar przekazać do ZOO bo teraz dzikie ptaki karmione są malutkimi żółtymi ślicznymi kurczakami i to wolno (a małe gołębie są brzydkie) to do ekologów
 • Zatrudniać pracownika i kupić karmę i trochę słomy, ale lepiej byłoby zlecić osobie prywatnej która mogłaby hodować te gołębie na rosół dla chorych a także produkować nawóz
 • A jeszcze łatwiej byłoby urządzić jedną wolierę w ZOO, a resztę zlikwidować
 • Pozostanie oczyścić miasta z odchodów częściowo pomaga w tym deszcz...
 • A co z alergiami. Likwidacja gołębi będzie ulgą dla chorych
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Całe miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy i przyjezdni oraz goście z kraju i zagranicy

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 • Będzie wreszcie czyściej, nie będą odchody spadać ludziom na głowę, nie będą szpeciły ścian, ławek, chodników, balkonów, schodów, poręczy, zegarów, głośników, kamer, pomników i nie będą denerwować ludzi
 • Nie będą roznosić chorób, a na swoje miejsce wrócą małe ptaszki zjadające owady
 • W tej chwili wygląda to okropnie, a wszelkie daszki, kolce, spirale, kruki, odgłosy drapieżników nie pomagają - gołębie szybko wszystko niszczą i zakładają tam gniazda, a odchody spadają ludziom na głowę
 • Na parapetach bloków świeżo po remoncie już są odchody na wys. 5 cm
 • Patrzymy na to codziennie i mamy tego dość z kimkolwiek rozmawiam to wszyscy są za usunięciem gołębi na zawsze
 • A jednostki karmiące gołębie chlebem lepiej żeby kupiły nasiona i zawiozły do woliery
 • Wysuszone odchody gołębi unoszą się w powietrzu i szkodzą wszystkim (alergie)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odłowienie 20 000
Woliery 100 000
Pracownik 2 000
Karma 5 000
Słoma 0
Oczyszczenie miasta 5 000
SUMA: 132 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Teresa Targowska

Adres email

anastazja2.2@wp.pl

Telefon

608162058

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Jako, że działania zaproponowane w opisie omawianego projektu, nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach prawnych - projekt ten nie może uzyskać pozytywnej rekomendacji. Zaproponowane działania stoją w sprzeczności w ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. z ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) czy ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). W szczególności należy zauważyć, że dozwolone środki związane z ograniczeniem populacji gołębia miejskiego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. ws. ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) i działania związane z uśmiercaniem czy przemieszczaniem tych ptaków - nie zostały tam uwzględnione. Warto zauważyć też, że ogrody zoologiczne nie są przeznaczone, zgodnie z art. 71 ustawy o ochronie przyrody, do przyjmowana i eksponowania ptaków z gatunku gołębia miejskiego. Projekt nie uzyskał akceptacji Ogrodu Zoologicznego.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 132 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.