Rewitalizacja Rynku Śródeckiego


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Rewitalizacja Rynku Śródeckiego
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu odtworzenie historycznego Rynku Śródeckiego pomiędzy muralem a kościołem świętej Małgorzaty.
Opis projektu

Projekt zakłada przywrócenie funkcjonalności Rynku Śródeckiego, który swoje lata świetności miał przed wiekami. Do niezbędnych działań przywracających po części ten obszar należą: ułożenie nowej kostki chodnikowej (wraz z demontażem obecnej - uszkodzonej) oraz montażem do czterech latarni, oświetlających cały plac. We wskazanej lokalizacji projektu położone są grunty prywatne oraz należące do miasta Poznania. Proponuję, by miasto przedstawiło inne grunty w zamian dla osób prywatnych. Pozwoli to całkowicie przywrócić teren miastu i zrealizować projekt. Teren położony pomiędzy ul. Filipińską a ul. Śródka i kościołem św. Małgorzaty zlokalizowany jest na wyodrębnionych administracyjnie działkach nr 33, nr 34.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Śródecki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomiędzy muralem "Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle" a kościołem pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania, mieszkańcy Śródki, przyjezdni, turyści, osoby uczestniczące w jarmarkach śródeckich i innych wydarzeniach społecznych i kulturalnych miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rewitalizowany rynek stanowiłby centrum kurturalne i historyczne Śródki jak i całego Poznania. Przed wiekami na rynku stał ratusz (w miejscu obecnej kamienicy, w której mieści się poczta), a do lat sześćdziesiątych rynek śródecki miał znacznie większą powierzchnię niż obecnie. Prowadził tędy szlak komunikacyjny wschód-zachód poprzez most biskupa Jordana. Zasięg rynku, jego znaczenie uległo zmianie w związku z powstaniem trasy chwaliszewskiej (ul. Wyszyńskiego). Spora część rynku została też zniszczona w czasie wojny. Projekt zrealizowany przyczyniłby się do przywrócenia świadomości mieszkańców o tym historycznym miejscu, promowałby miasto poprzez liczne festyny i wydarzenia kulturalne jak i poprzez kiermasze świąteczne.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Położenie nowej kostki brukowej 30 000
Zakup kostki brukowej (około 300 m²) 35 000
Zakup i montaż 4 latarni 10 000
Koszty eksploatacyjne, koszty zamiany gruntu 25 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Mapka z wyrysem i numerami działek do realizacji projektu Za_cznik nr 1.pdf
Mapka poglądowa z zaznaczonym miejscem inwestycji Za_acznik nr 2.pdf
Wycena i opis proponowanej latarni miejskiej Za_cznik nr 3.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Kaczmarek

Adres email

j.kaczm@frmp.poznan.pl

Telefon

698839516

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości (tj. działki nr 33 i 34, ark. 12, obr. Śródka), które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Wobec powyższego Wydział Gospodarki Nieruchomościami, powołując się na Zasady PBO 18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa (Zasady PBO 18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.