Całkowita modernizacja przystanku tramwajowego Baraniaka (Malta)


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Całkowita modernizacja przystanku tramwajowego Baraniaka (Malta)
Skrócony opis projektu
Tablice systemu informacji pasażerskiej, szklane wygrodzenia, modernizacja platform, monitoring, nowe ławki i kosze.
Opis projektu

Baraniaka - jeden z głównych przystanków komunikacji miejskiej na poznańskiej Malcie przejdzie całkowitą metamorfozę poprzez wymianę wszystkich elementów infrastruktury:

 • modernizacja dwóch platform przystankowych z podniesieniem peronów,
 • ustawienie 2 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej informujących o najbliższych odjazdach tramwajów,
 • wymiana starych i zdewastowanych błotochronów na nowoczesne, szklane wygrodzenia,
 • wymiana starych i zardzewiałych barierek oddzielających tory na nowe z powłoką antykorozyjną,
 • zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego,
 • zakup nowych ławek i koszy.

NOTATKA GP 28.07.2017 r.: jednostka opiniująca w porozumieniu z Wnioskodawcą zaproponowała modyfikację wniosku. Wprowadzono zapis dot. 2 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej oraz usunięto wizualizację wiat przystankowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jana Pawła II / Baraniaka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanek tramwajowy Baraniaka
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta i turyści

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wygląd i estetyka przystanków w kluczowych dla miasta miejscach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Malta sama w sobie stanowi wzorową wizytówkę Poznania, natomiast dojeżdżając w ten rejon komunikacją miejską naszym oczom ukazują się stare, brzydkie, zaniedbane, nieestetyczne i rażące w oczy przystanki. Nie takie powinno być pierwsze wrażenia osób udających się nad unikatowe Jezioro Maltańskie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja dwóch platform przystankowych z podniesieniem peronów po 150 000 zł za jedną 300 000
Zakup i montaż 2 nowoczesnych, eleganckich wiat przystankowych z oświetleniem i z wbudowaną tablicą informującą o najbliższych odjazdach tramwajów po około 50 000 zł za jedną 100 000
Zakup i montaż nowoczesnych, szklanych wygrodzeń przeciwbłotnych łącznej długości 80 m po około 850 zł za metr + zakup i montaż 24 nowych barierek prętowych odpornych na korozję długości 2,3 m (łącznie 55 m) po około 400 zł za jedną 77 600
Zakup i montaż 1 panoramicznej kamery monitoringu miejskiego po około 10 000 zł za urządzenie wraz z licencją i uruchomieniem transmisji 10 000
Zakup i montaż nowych ławek i kosz, ewentualne dodatkowe koszty 12 400
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nowe, szklane ekrany przeciwbłotne: NOWE_EKRANY.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Jankowiak

Adres email

mateusz.jankowiak@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak Jan Nowaczyński Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.