Tajemniczy ogród przy Czeremchowej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Tajemniczy ogród przy Czeremchowej
Skrócony opis projektu
Mały ogród botaniczny z wygospodarowanym miejscem na odpoczynek, spacer, rekreację w postaci placu zabaw.
Opis projektu

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Świerczewo - Część A w Poznaniu, obszar ten jest oznaczony symbolem US, jako teren sportu i rekreacji. Działki mają sporą powierzchnię, która naturalnie pokryta jest roślinnością i bogata w stary drzewostan. W uporządkowanym i uregulowanym ogrodzie zachowano by obecny drzewostan, nasadzono nowe krzewy i drzewa, wytyczono by ścieżki spacerowe - nie geometrycznie proste, ale pokrywające się z naturalnymi szlakami prowadzonymi przez użytkowników. Fragment może być również przeznaczony na łąkę miejską. Ponadto można wyposażyć teren w elementy siłowni na świeżym powietrzu. Najważniejszym elementem małej architektury byłby jednak ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, z drabinkami, huśtawkami, piaskownicą, oraz "pająkiem" wraz ze ścianką do wspinania. W ogrodzie zagoszczą ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Nie zabraknie również stacji psiego pakietu ze zbiornikiem na odchody i zasobnikiem worków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czeremchowa pomiędzy numerami 22, a 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki 100/7 i 81/8 ark. 07 obręb Dębiec w zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN
Potencjalni odbiorcy projektu

Osoby mieszkające w okolicach ulic Czeremchowej 2 (blok przy Netto), 28, 31, 32; Grabowej 22a i 22 b; Gruszkowej, Południowej, Cisowej, Tarniowej, Olchowej, Jałowcowej oraz Grzybowej w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Rodziny z dziećmi mieszkające w blokach przy Czeremchowej (około 350 gospodarstw domowych). Osoby starsze uczęszczające do stowarzyszenia Świerczewski Krąg.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W okolicy nie ma ogólnodostępnych placów zabaw, terenów rekreacyjno-wypoczynkowym w promieniu około kilometra. Obecnie teren ten jest ogrodzony i stanowi nielegalne wysypisko odpadów budowanych i pochodnych, usytuowany w ścisłej zabudowie mieszkaniowej. Ponadto rzeczywisty wizerunek odbiega od planów i jest niechlubną wizytówką szkoły jako zarządcy, miasta, okolicznych przedsiębiorców, lecz także lub przede wszystkim mieszkańców, którzy od kilku lata mają nieciekawe widoki. Bolesny kontrast szczególnie widać w najbliższym otoczeniu "płot w płot", to są dwa inne światy, które pokazujemy również nierzadkim gościom zagranicznym (klientom Pensjonatu Feniks). Zmiana otoczenia przyniesie wymierne korzyści w postaci: ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, z którego skorzystają wychowankowie szkoły i bursy, okoliczne dzieci wraz z rodzinami (około 350 gospodarstw zabudowy wielorodzinnej). Zniknie nielegalne wysypisko śmieci budowlanych i gruzu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
plac zabaw 250 000
siłownia stacjonarna 100 000
stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, latarnie miejskie i pozostałe oświetlenie 15 000
Nasadzenia trawy (około 4300 m kw.), drzew, krzewów, roślin cebulowych, 120 000
chodnik z bruku, około 200 mb x 2 mb 1 000 000
sprzątanie całego terenu, stacja psiego pakietu 23 500
SUMA: 1 508 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 125 000
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie szkoły Ogr_d_O _ W I A D C Z E N I E zarz_dcy terenu.pdf
Kosztorys kosztorys_ogrodu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Ewa Bajbak

Adres email

nis_czeremcha@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.